De Market Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX) maakt sinds kort deel uit van de voorbeeldportefeuille. Die tracker op goudmijnaandelen stellen we u nog eens uitgebreid voor. Goudmijnaandelen waren de voorbije jaren meestal geen aangename plaats om als investeerder te vertoeven. Samen met de goudprijs gingen tussen 2012 en 2014 ook de koersen van de gerelateerde aandelen onderuit. Door de lagere opbrengsten als gevolg van de gedaalde goudprijs slonken de winstmarges als sneeuw voor de zon. Tegelijk moest zwaar worden afgeschreven op de waarde van de reserves en op de boekwaarde van bepaalde activa en lopende projecten. Dat maakte dat veel goudmijngroepen zwaar in de rode cijfers doken. Eind vorig jaar bereikte het sentiment een dieptepunt en zakten de goudmijnindices naar hun laagste peil in meer dan tien jaar. Na de recente opleving van de goudprijs vertonen ook de mijnaandelen opnieuw teken van leven.
...