De Market Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX) maakt sinds kort deel uit van de voorbeeldportefeuille. Die tracker op goudmijnaandelen stellen we u nog eens uitgebreid voor. Goudmijnaandelen waren de voorbije jaren meestal geen aangename plaats om als investeerder te vertoeven. Samen met de goudprijs gingen tussen 2012 en 2014 ook de koersen van de gerelateerde aandelen onderuit. Door de lagere opbrengsten als gevolg van de gedaalde goudprijs slonken de winstmarges als sneeuw voor de zon. Tegelijk moest zwaar worden afgeschreven op de waarde van de reserves en op de boekwaarde van bepaalde activa en lopende projecten. Dat maakte dat veel goudmijngroepen zwaar in de rode cijfers doken. Eind vorig jaar bereikte het sentiment een dieptepunt en zakten de goudmijnindices naar hun laagste peil in meer dan tien jaar. Na de recente opleving van de goudprijs vertonen ook de mijnaandelen opnieuw teken van leven.
...

De Market Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX) maakt sinds kort deel uit van de voorbeeldportefeuille. Die tracker op goudmijnaandelen stellen we u nog eens uitgebreid voor. Goudmijnaandelen waren de voorbije jaren meestal geen aangename plaats om als investeerder te vertoeven. Samen met de goudprijs gingen tussen 2012 en 2014 ook de koersen van de gerelateerde aandelen onderuit. Door de lagere opbrengsten als gevolg van de gedaalde goudprijs slonken de winstmarges als sneeuw voor de zon. Tegelijk moest zwaar worden afgeschreven op de waarde van de reserves en op de boekwaarde van bepaalde activa en lopende projecten. Dat maakte dat veel goudmijngroepen zwaar in de rode cijfers doken. Eind vorig jaar bereikte het sentiment een dieptepunt en zakten de goudmijnindices naar hun laagste peil in meer dan tien jaar. Na de recente opleving van de goudprijs vertonen ook de mijnaandelen opnieuw teken van leven.Er is maar een beperkt aantal goudmijngroepen dat over meerdere operationele mijnen beschikt en ook geografisch gediversifieerd is. De overgrote groep zijn mid- of smallcaps met één of hoogstens een paar operationele activa die zich op een bepaald gebied concentreren. Dan is er nog de categorie exploratiebedrijven die nog helemaal geen goud produceren, maar enkel naar goudaders op zoek zijn. Ze hopen op een overname door een grote speler, zodra ze bewezen reserves kunnen voorleggen.Talrijke risico'sVoor investeerders zijn de beleggingsrisico's in de goudmijnsector talrijk. Operationele tegenslagen of problemen met vergunningen kunnen het bedrijfsmodel in de war sturen. Spreiding kan hier dus soelaas bieden, en dat is wat we doen met de aankoop van de Market Vectors Gold Miners-index voor de modelportefeuille. De goudmijntracker wordt uitgegeven door ETF-specialist Van Eck Global, die met de Market Vectors-productlijn een groot aanbod heeft in talrijke sectoren. De Gold Miners ETF noteert sinds mei 2006 op de NYSE Arca en steekt met kop en schouders boven de andere goudmijntrackers uit, zowel wat beheerd vermogen als wat liquiditeit betreft. Op dit moment heeft de tracker 7,1 miljard USD onder beheer. Dat is ruim 3 keer zoveel als de tweede grootste goudmijntracker, de Market Vectors Junior Gold Miners ETF van dezelfde uitgever. Er zijn op dit moment 327,6 miljoen deelbewijzen van GDX in omloop waarvan de grootste deel bij institutionele aandeelhouders zit. De voorbije 3 maanden werden gemiddeld 65 miljoen stuks per dag verhandeld. Er bestaan ook opties op GDX die als alternatief voor hefboomproducten kunnen dienen. Market Vectors Gold Miners ETFTickersymbool: GDXISIN-code: US57060U1007Prestatie sinds 1/1/2015: +24,5%Rendement op 12 maanden: -6%Rendement op 3 jaar: -58,8%Activa onder beheer: 7,1 miljard USDGemiddeld dagvolume: 65 miljoenJaarlijkse beheerkosten: 0,53%Top 10 (27 januari)Goldcorp10,6%Barrick Gold8,1%Newmont Mining6,7%Randgold Resources5,4%Newcrest Mining5,15%Agnico-Eagle Mines5,1%Franco-Nevada4,77%Silver Wheaton4,77%Royal Gold4,23%Anglogold Ashanti4,08%NYSE Arca Gold Miners IndexTrackers zijn ontwikkeld om de prijsevolutie van een onderliggende waarde te schaduwen. In het geval van GDX gaat het om een index, meer bepaald de NYSE Arca Gold Miners-index. Die bestaat al sinds oktober 2004 en wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Er kunnen dus aandelen uitvallen en andere kunnen erbij komen. Op dit moment telt de index 37 bedrijven. Het gaat om een kapitalisatiegewogen index, wat betekent dat bedrijven met de hoogste marktwaarde ook het hoogste gewicht hebben. Dat zijn dus niet noodzakelijk de goudmijngroepen met de hoogste productie of reserves. Er zijn een aantal voorwaarden in het domein van liquiditeit en marktwaarde om in de index te kunnen worden opgenomen. Zo moeten dagelijks gemiddeld minstens 50.000 stuks worden verhandeld met een waarde van minstens 1 miljoen USD. De minimumgrens voor de beurswaarde bedraagt 750 miljoen USD. Door dit laatste criterium zijn kleinere goudmijnbedrijven sterk ondervertegenwoordigd. Wie deze categorie verkiest, kan terecht bij de hierboven vernoemde Market Vectors Junior Gold Miners ETF. Binnen de top tien, die instaat voor bijna 59% van de index, vinden we veel bekende namen terug. Zowel zuivere goudproducenten als gemengde goud- en zilverproducenten en ook royalty- en streamingbedrijven zijn vertegenwoordigd. De large caps met een beurswaarde van meer dan 5 miljard USD zijn het meest talrijk (51%), gevolgd door de midcaps met een marktkapitalisatie tussen 1 en 5 miljard USD met 41%. Door de ondergrens van 750 miljoen USD is de groep onder 1 miljard USD veruit het kleinst (8%). Bedrijven met hoofdzetel in Canada staan in voor 58,8%, gevolgd door Canada (12,7%) en Zuid-Afrika (10,5%). De vestiging van de hoofdzetel en de beursnotering zeggen echter weinig over waar de operationele activa zich bevinden. Vooral bij de grote mijngroepen zijn die over verschillende continenten gespreid. Omdat de meeste Canadese aandelen op Amerikaanse beurzen worden aangekocht, is de index voor 85% blootgesteld aan de USD. De aandelen uit de Market Vectors Gold Miners-index noteren op dit moment gemiddeld aan 0,9 keer de boekwaarde.