In de loop van de komende maanden zult u er nog herhaaldelijk aan worden herinnerd dat de financiële crisis tien jaar geleden woedde, vooral in het najaar na de val van Lehman Brothers. De zwaarste bankencrisis sinds de jaren dertig deed de centrale banken grijpen naar zeer onconventionele maatregelen. Niet alleen brachten ze de rente naar het nulpunt, ze deden vooral aan quantative easing (kwantitatieve versoepeling). Ze kochten voor duizenden miljarden aan obligaties, om de banken ruimte te geven om meer kredieten te verstrekken en zo een nieuwe recessie of een periode van d...