Meststoffen zijn een groeimarkt. De drijvende krachten daarachter zijn de stijgende wereldwijde vraag naar voedsel en het hogere verbruik in de chemische industrie. De wereldbevolking groeit jaarlijks met 80 miljoen mensen. Volgens de Verenigde Naties zullen tegen 2050 ongeveer 9,7 miljard inwoners onze planeet bevolken. Maar landbouwgrond is schaars en dus moet de productiviteit ervan omhoog.
...