Door de rentevoeten kunstmatig laag te houden, zijn de meeste statistieken vertekend. De schuldenlast die de meeste eurolanden torsen, weegt onvoldoende om hen ertoe te verplichten drastische maatregelen te nemen. Officieel zal de eurozone met 1,5% groeien in 2015, maar we betwijfelen of dat cijfer relevant is. Meerdere landen boeken al jaren geen groei meer sinds ze zijn toegetreden tot de euro. Het grootste slachtoffer is Italië, dat sinds het de lira ruilde voor de euro (EUR) ter plaatse bleef trappelen. De werkloosheid treft in de eurozone meer dan 10,7% van de beroepsbevolking.
...