Het klopt dat het aandeel van het Britse palmoliebedrijf MP Evans uiteindelijk ook niet kon standhouden onder de forse daling van de palmolieprijs sinds begin juli 2014. De concrete aanleiding kwam er bij de publicatie van de halfjaarcijfers in september, waarin MP Evans de productievooruitzichten voor 2014 en 2015 negatief bijstelde. Onder invloed van minder goede vooruitzichten door uitzonderlijke droogte in het voorjaar werd de prognose voor 2014 verlaagd van 425.000 ton naar 385.000 ton en voor 2015 van 500.000 ton naar 450 à 460.000 ton. In 2013 bedroeg de productie 344.200 ton. MP Evans investeerde de voorbije jaren alle vrijgekomen middelen uit de verkoop van onroerende goederen in Maleisië (ruim 120 miljoen USD sinds 2005), in het uitbreiden van de palmolieplantages in Indonesië. Hierdoor beschikte de groep eind juni over een eigen areaal van 23.400 hectare (ha) en 8000 ha (eigen aandeel) uit minderheidsbelangen in onder meer Agro Muko (...

Het klopt dat het aandeel van het Britse palmoliebedrijf MP Evans uiteindelijk ook niet kon standhouden onder de forse daling van de palmolieprijs sinds begin juli 2014. De concrete aanleiding kwam er bij de publicatie van de halfjaarcijfers in september, waarin MP Evans de productievooruitzichten voor 2014 en 2015 negatief bijstelde. Onder invloed van minder goede vooruitzichten door uitzonderlijke droogte in het voorjaar werd de prognose voor 2014 verlaagd van 425.000 ton naar 385.000 ton en voor 2015 van 500.000 ton naar 450 à 460.000 ton. In 2013 bedroeg de productie 344.200 ton. MP Evans investeerde de voorbije jaren alle vrijgekomen middelen uit de verkoop van onroerende goederen in Maleisië (ruim 120 miljoen USD sinds 2005), in het uitbreiden van de palmolieplantages in Indonesië. Hierdoor beschikte de groep eind juni over een eigen areaal van 23.400 hectare (ha) en 8000 ha (eigen aandeel) uit minderheidsbelangen in onder meer Agro Muko (samen uitgebaat met Sipef). MP Evans verwacht dat de productie tegen 2018 zal stijgen naar minstens 575.000 ton. Via het verzilveren van het 40%-belang in Bertam properties en een plantagegrond in Bertam Estate van 70 hectare (ha) in Maleisië hoopt de groep de komende jaren bijkomend 60 miljoen USD vrij te maken. Wat betreft de vleesactiviteiten in Australië werd een koper gevonden voor Woodlands (31.000 ha in Queensland). Het is nu wachten tot de laatste verkoopsvoorwaarden vervuld zijn. MP Evans blijft ook openstaan voor een verkoop van de North Australian Pastoral Company (NAPCo; deelname van 34,4%). Ondanks de nabijheid van de Aziatische groeimarkten op het vlak van vleesconsumptie blijft NAPCo chronisch (licht) verlieslatend. In de tweede jaarhelft noteerden de vleesprijzen in Australië echter gemiddeld hoger dan in de eerste jaarhelft, zodat de negatieve impact van de vleesactiviteiten -in de eerste jaarhelft van 2014 min 1,2 miljoen USD op een groepswinst van 19 miljoen USD- op het jaarresultaat allicht zal meevallen. Na de verdere daling in december, noteert het aandeel tegen 0,9 keer de boekwaarde en 11,8 keer de (verlaagde) verwachte winst voor 2015. Gezien de goede langetermijnvooruitzichten van de sector en het groeiprofiel van het degelijk geleide MP Evans voldoende voor een adviesverhoging tot 'koopwaardig' (rating 1B). Wat is de reden voor de recente, forse stijging van het aandeel van Sandstorm Gold? Blijft het aandeel koopwaardig? Het aandeel van het Canadese goudroyaltybedrijf Sandstorm Gold herstelde de voorbije weken inderdaad fors: +70% sinds het dieptepunt van begin november. De koers was de maanden daarvoor echter fors teruggevallen. Dat was enerzijds een gevolg van de daling van de goudprijs van 1340 USD per ounce begin juli, naar 1140 USD per ounce begin november. Anderzijds maakte de markt zich ook zorgen over de verslechterende financiële situatie bij Luna Gold, de uitbater van de Aurizona-mijn in Brazilië. Deze mijn is belangrijk voor Sandstorm Gold, want ze leverde tijdens de eerste 9 maanden van 2014 ruim 25% aan van de totale productie. Luna Gold produceert voorlopig gewoon verder, maar het is duidelijk dat extra kapitaal nodig is en het bedrijf bekijkt momenteel alle strategische opties, inclusief een verkoop. Sandstorm Gold bezit 19,8% van de aandelen van Luna Gold, nadat het vorige zomer een kapitaalverhoging onderschreef. Nieuw geld in het bedrijf pompen is evenwel niet aan de orde, al zal de bestaande streamingovereenkomst als onderdeel van een groter herfinancieringsplan wellicht worden aangepast. Zelfs in een scenario zonder verdere bijdrage van Luna Gold verwachten de Canadezen tegen 2017 -op basis van een goudprijs van 1200 USD per ounce- een stijging van de bedrijfskasstroom (ebitda) naar 42 miljoen USD, tegenover 34 miljoen USD de afgelopen 12 maanden. Het aandeel herstelde sinds begin november mee met de goudprijs (die momenteel 1240 USD per ounce noteert), maar het koersherstel versnelde vooral fors nadat in december een aandeleninkoopprogramma werd aangekondigd van maximum 5% van de uitstaande aandelen. Hoewel nog geen melding is gemaakt van effectieve aankopen kalmeerde dit duidelijk de gemoederen. Sandstorm Gold was ten opzichte van de grotere royaltybedrijven zoals Franco Nevada (FNV) altijd al lager gewaardeerd, omwille van het feit dat de tegenpartijen (de mijnbedrijven) van haar streamingovereenkomsten doorgaans kleiner en dus financieel kwetsbaarder zijn. Zelfs na het forse koersherstel blijft de onderwaardering echter (te) groot: een ondernemingswaarde van 10 keer de verwachte ebitda 2014 voor Sandstorm Gold, tegenover 36 keer voor FNV. Het hogere tegenpartijrisico van het volledig schuldenvrije Sandstorm Gold lijkt dan ook ruimschoots verdisconteerd in de huidige koers. We bevestigen het koopadvies (rating 1C).