De stijging van de petroleumprijs en de gunstigere economische ontwikkeling in China volstonden om de markten op te peppen. Maar het herstel van de Chinese conjunctuur is nog geen waarborg dat andere landen daarvan profiteren. De euforie zou dus wel eens voorbarig kunnen zijn. Veel ernstige problemen kunnen de toestand eensklaps weer van richting doen veranderen.
...