Traditiegetrouw maakt de Nationale Bank van België (NBB) eind maart haar jaarcijfers bekend. De aandacht gaat vooral uit naar de hoogte van het dividend. Tot en met 2009 betaalde de Nationale Bank een jaarlijks licht stijgend dividend, gelinkt aan de evolutie van het bruto binnenlands product (bbp). Vanaf 2010 resulteerde een verandering in de berekeningsmethode meteen in een forse stijging van het brutodividend, van 75 EUR per aandeel in 2009, naar 126,48 EUR in 2010.
...