Traditiegetrouw maakt de Nationale Bank eind maart de jaarcijfers bekend. De aandacht gaat vooral uit naar het dividend. Tot en met 2009 betaalde de Nationale Bank een jaarlijks licht stijgend dividend, gelinkt aan de evolutie van het bruto binnenlands product (bbp). Sinds 2010 resulteerde een verandering in de berekeningsmethode meteen in een forse stijging van het brutodividend, van 75 EUR per aandeel in 2009, naar 126,48 EUR in 2010. Door de nieuwe berekeningsmethode is een jaarlijkse dividendverhoging evenwel geen evidentie meer. Dat bleek voor het eerst in 2012, toen het brutodividend - na 51 onafgebroken jaren zonder dividendverlaging - met 14,6% zakte, naar 141,76 EUR per aandeel, een gevolg van het ontbreken van een extra dividend van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB). Sindsdien ging het dividend weer in stijgende lijn: 154,04 EUR per aandeel in 2013 (+8,7%) en 165,6 EUR per aandeel in 2014 (+7,5%).
...