Ondanks het koopadvies dat we al jaren hanteren voor de Nationale Bank (NBB), willen we daarin toch een nuance aanbrengen. De voorbije jaren verloor ze haar aureool van een aandeel dat een steeds maar stijgend dividend uitkeert. Het boekjaar 2015 was na de boekjaren 2011 en 2014 het derde in meer dan vijftig jaar dat het dividend tegenover het voorgaande boekjaar daalde. Het recorddividend is nog altijd het brutodividend van 166,12 euro per aandeel over het boekjaar...

Ondanks het koopadvies dat we al jaren hanteren voor de Nationale Bank (NBB), willen we daarin toch een nuance aanbrengen. De voorbije jaren verloor ze haar aureool van een aandeel dat een steeds maar stijgend dividend uitkeert. Het boekjaar 2015 was na de boekjaren 2011 en 2014 het derde in meer dan vijftig jaar dat het dividend tegenover het voorgaande boekjaar daalde. Het recorddividend is nog altijd het brutodividend van 166,12 euro per aandeel over het boekjaar 2010. Over 2011 zakte het brutodividend per aandeel naar 141,76 euro, om in 2012 opnieuw te stijgen naar 154,04 euro en in 2013 naar 165,60 euro. Sindsdien ging het in dalende lijn, met 144,92 euro per aandeel bruto over 2014 en 135,41 euro over 2015. Daardoor zakte het nettodividend dit jaar voor het eerst sinds 2010 tot onder 100 euro: 98,85 euro netto, op dit moment goed voor een nettorendement van 3,5 procent. De dalende rente van de jongste jaren zet druk op de winstevolutie, en de nettowinst daalde in 2015 met 19 procent tot 550 miljoen euro of 1375 euro per aandeel. Maar het is vooral een feit dat de NBB voor het tweede opeenvolgende jaar niet 25 maar 50 procent van de winst heeft toegewezen aan de beschikbare reserve. Dat gewijzigde reserveringsbeleid is ingegeven door het lopende inkoopprogramma van obligaties (QE) van de Europese Centrale Bank, dat mee wordt uitgevoerd door de nationale banken. De NBB loopt daardoor extra risico op verlies op de ingekochte stukken als de rente stijgt. De recente opstoot van de rentetarieven na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump bewijst dat die voorzichtige houding geen overbodige luxe is. Het aandeel blijft koopwaardig, maar we verhogen het risicoprofiel naar B vanwege het toegenomen renterisico (rating 1B). Het aandeel bleek in het verleden niet immuun voor spanningen op de financiële markten, want het viel zowel tijdens de grote financiële crisis (2008-2009) als tijdens de eurocrisis (2011-2012) terug tot onder 2000 euro. Een belegging in de NBB voor het dividend mag dus zeker, maar we zouden er niet alles op inzetten. Twee aanvullende kandidaten die we in deze beleggingscategorie naar voren schuiven, zijn bpost (rating 1A) en Proximus (rating 1B). Beide betalen ook een mooi dividend (respectievelijk een nettorendement van 4,5 en 4,2%), dat bovendien beter beschermd is als de inflatie stijgt.