De Griekse crisis heeft nog eens bewezen dat er verschillende soorten geld bestaan. In economische kringen wordt bijzonder omslachtig met het begrip geld omgesprongen. Voor iedereen bestaat geld uit muntstukken en bankbriefjes, maar ook uit tegoeden op bankrekeningen.
...