In het vorige nummer hebben we op deze pagina de algemene beleggingsstrategie voor de komende zes à twaalf maanden geschetst. De groeimotor van de wereldeconomie op gang houden blijkt een hele opdracht te zijn, en de normalisering van het rentebeleid is nog maar eens verder in de toekomst opgeschoven. We vrezen dat dit aanleiding geeft tot meer onzekerheid op de financiële markten.
...

In het vorige nummer hebben we op deze pagina de algemene beleggingsstrategie voor de komende zes à twaalf maanden geschetst. De groeimotor van de wereldeconomie op gang houden blijkt een hele opdracht te zijn, en de normalisering van het rentebeleid is nog maar eens verder in de toekomst opgeschoven. We vrezen dat dit aanleiding geeft tot meer onzekerheid op de financiële markten.Vandaar de hoofdboodschap dat we geleidelijk aan weer meer defensieve accenten moeten leggen in onze beleggingsportefeuille. Een week geleden schreven we hier dat, over een termijn van tweehonderd jaar bekeken, de gezamenlijke prijzen van aandelen, obligaties en vastgoed dicht bij een historische piek noteren. Dat alleen al noopt tot voorzichtigheid. De bedoeling is nu ook aan te geven waar we in de aandelenportefeuille de komende maanden het beste specifieke accenten plaatsen en waar we de focus het beste niet leggen.Landbouw en edelmetalenAls, eenvoudig gesteld, groei het probleem is, dan wordt de grote uitdaging voor het aanhouden van de beurshausse het op peil blijven van de bedrijfsresultaten. Dat verklaart het moeilijke beursjaar 2015 tot nog toe op Wall Street. De lagere indexstanden zijn perfect gelinkt met de lagere winstverwachtingen. Het minder goede nieuws voor 2016 is dat de winstverwachtingen voor volgend jaar onlangs ook nog werden verlaagd. Voorlopig is het enkel weer het uitstel van de eerste Amerikaanse renteverhoging die de westerse beurzen hoger stuwt. De keuze van de goede huisvader-belegger moet dan ook eerder vallen op stabiele dividendaandelen dan op dure groeiwaarden. Lagere groei betekent meer kansen op tegenvallende winstgroei, en dat is bij groeiwaarden fataal voor de koersontwikkeling. Een mature markt reageert daar heel zenuwachtig op.De specifieke accenten die wij op korte termijn meer willen leggen, zijn landbouw en edelmetalen. Beide sectoren zijn compleet out, maar lijken ons rijp voor een comeback. Voor landbouw geldt als te verwachten omslagpunt het weerfenomeen El Nino. De prognoses worden steeds ernstiger en de kans is dus aanwezig dat de markt de invloed op de winteroogsten van 2015 en vooral de zomer van 2016 te laag inschat. Hoe we dat invullen, kunt u in de portefeuillecommentaar (p. 2-3) lezen. Daarnaast heeft goud heel lang last gehad van de nakende eerste Amerikaanse renteverhoging. Die is niet meteen meer aan de orde, en we zien het edelmetaal weer meer glanzen. De zwaar afgestrafte goudmijnaandelen (-85% gemiddeld sinds 2011) leven ook weer op. Daar verwachten we dus dat we bezig zijn aan een fundamentele ommekeer. Wat nog niet het geval lijkt voor de basismetalen. We willen dan ook meer en meer switchen van basis- naar edelmetalen. Voor het overige zullen we ook steeds meer defensieve accenten leggen, wat geleidelijk aan ook de opbouw van een kaspositie zal inhouden. Dat naarmate de herstelbeweging tekenen van verzwakking geeft.