In het vorige nummer hebben we op deze pagina de algemene beleggingsstrategie voor de komende zes à twaalf maanden geschetst. De groeimotor van de wereldeconomie op gang houden blijkt een hele opdracht te zijn, en de normalisering van het rentebeleid is nog maar eens verder in de toekomst opgeschoven. We vrezen dat dit aanleiding geeft tot meer onzekerheid op de financiële markten.
...