De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nogmaals haar tevredenheid geuit over haar monetaire beleid. Ze meent dat het effect ervan positief is en is daarom niet van plan om eerstdaags van richting te veranderen. Ze ontkent enige verstoring van de Europese kapitaalmarkt. Toch moet ze toegeven dat het uitgedeelde geld, in het kader van haar talloze faciliteiten, niet voldoende in de reële economie belandt. Tot die vaststelling kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eveneens. Waarbij men zich dan de vraag moet stellen of die monetaire gulheid wel de verwachte vruchten afwerpt.
...