De zware kapitaalverhoging bij Nyrstar loopt tot 22 februari, en geeft aandeelhouders het recht om per zeven bestaande aandelen dertien nieuwe aandelen te kopen tegen 0,45 EUR per aandeel. Dat betekent een korting van maar liefst 66% en een verdrievoudiging van het aantal uitstaande aandelen. De eerste kapitaalverhoging met voorkeurrecht na de invoering van de speculatiebelasting op 1 januari 2016 wierp inderdaad nieuwe vragen op over de concrete toepassing.
...

De zware kapitaalverhoging bij Nyrstar loopt tot 22 februari, en geeft aandeelhouders het recht om per zeven bestaande aandelen dertien nieuwe aandelen te kopen tegen 0,45 EUR per aandeel. Dat betekent een korting van maar liefst 66% en een verdrievoudiging van het aantal uitstaande aandelen. De eerste kapitaalverhoging met voorkeurrecht na de invoering van de speculatiebelasting op 1 januari 2016 wierp inderdaad nieuwe vragen op over de concrete toepassing.Hoewel nog niet alles duidelijk is, is het in elk geval zo dat, als u beslist om uw voorkeurrechten via de kapitaalverhoging om te zetten in nieuwe aandelen van Nyrstar, die aandelen onderworpen worden aan de belasting. Dat betekent dat u bij een eventuele verkoop binnen de zes maanden 33% belasting afdraagt op het verschil tussen de verkoopprijs en 0,45 EUR, de intekenprijs van de nieuwe aandelen. Als u uw voorkeurrechten verkoopt, of ze na de intekenperiode als scrips worden verkocht, betaalt u geen speculatiebelasting op de opbrengst. Complexer liggen de zaken als u als niet-aandeelhouder voorkeurrechten koopt. Het kabinet van Financiën bevestigde dat in dat geval de aankoopprijs van het voorkeurrecht wordt samengevoegd met de intekenprijs van 0,45 EUR om het totale aankoopniveau te bepalen waarop de belasting eventueel wordt geheven. Maar juridisch stelt zich het probleem dat beide effecten (voorkeurrecht en aandeel) een verschillende ISIN-code hebben, terwijl de wet uitdrukkelijk stelt dat bronheffing slechts mogelijk is als de effecten dezelfde ISIN-code hebben. Wellicht wordt daaraan nog een mouw gepast. Dat leidt tot de hoogst bizarre situatie dat voor een nieuwe aandeelhouder - of een bestaande aandeelhouder die eerst zijn rechten verkoopt en daarna terugkoopt - een voordeligere, want hogere aankoopkoers van toepassing is. Intussen bevestigen de eerste indicaties dat de opbrengst van de speculatiebelasting hoegenaamd niet in de buurt zal komen van de verhoopte 34 miljoen EUR. Bovendien staat het aantal transacties onder druk (daling met minstens 10% in januari), waardoor de daling van de beurstaks ruimschoots de opbrengst van de speculatiebelasting dreigt te overtreffen.Is het een goed idee om een tracker op fysiek goud te kopen als bescherming, nu steeds meer landen negatieve rentetarieven hanteren? Historisch wordt goud eerder beschouwd als een bescherming tegen het risico op inflatie, maar het is onmiskenbaar zo dat het bekendste edelmetaal sinds begin 2016 een van de weinige uitblinkers is op de financiële markten, met een stijging van 15%. Dat is vooral een gevolg van het tanende beleggersvertrouwen in de daadkracht van de centrale banken en vooral de politieke leiders om de schuldbakens structureel te verzetten, acht jaar na het begin van de financiële crisis. Het feit dat de neerwaartse spiraal van de rentetarieven onverminderd voortgaat, helpt uiteraard niet. Na Zwitserland, Zweden, Denemarken en de Europese Centrale Bank (ECB) voerde de Bank van Japan eind januari op haar beurt voor het eerst een negatieve depositorente in. Met ook een negatieve tienjarige rente op overheidsobligaties tot gevolg. Ook in de Verenigde Staten maande Federal Reserve-voorzitster Janet Yellen de banken al aan om zich op een scenario van negatieve rentetarieven voor te bereiden. Hand in hand met deze trend zien we in steeds meer landen een roep tot een strengere reglementering over het aanhouden van cash. Wellicht om te vermijden dat iedereen steeds meer cash zou beginnen weghalen bij de banken.De toenemende onrust, aangevuurd door de twijfels over de Chinese economie en de lage olieprijs, doen de belegger vluchten naar staatspapier van veilige landen zoals de Verenigde Staten (de tienjaarsrente is sinds 1 januari met 50 basispunten gezakt, tot 1,75%) en Duitsland (-37 basispunten, tot 0,25%), maar dus ook - voor het eerst sinds 2011 - naar goud. Een typisch tegenargument voor een belegging in goud, dat het edelmetaal niets opbrengt, is steeds minder relevant. Zelf spelen we op de hernieuwde beleggersinteresse in via een belegging in Market Vectors Gold Miners (ticker GDX), de grootste tracker op grote mijnbouwbedrijven, en het grootste goudroyaltybedrijf, Franco-Nevada.Zoals altijd raden we in de eerste plaats het kopen van fysiek goud aan, met als alternatief een tracker die in fysiek goud investeert. In eerste instantie denken we dan aan de SPDR Gold Shares, genoteerd in dollar (USD) op de beurs van New York, met als ticker GLD. Een andere mogelijkheid is beleggen in Gold Bullion Securities, genoteerd in euro (EUR) op Euronext Parijs, met als ticker GBS. We verwachten na de forse stijging de komende weken een tussentijdse terugval van de goudprijs, die we zullen aangrijpen om een positie in een van beide trackers op te bouwen.