Nyrstar
...

NyrstarCEO Roland Junck heeft met onmiddellijke ingang Nyrstar verlaten. Zijn plaats wordt tijdelijk ingenomen door financieel directeur Heinz Eigner. Het vertrek van Junck heeft te maken met de tegenvallende resultaten tijdens de voorbije jaren en de zware kapitaalverhoging die onlangs moest worden doorgevoerd, deels door een ongelukkige deal met het Finse Talvivaara, die Nyrstar met een verlies van zowat 200 miljoen EUR dreigt op te zadelen. Technisch blijft de trend tot nader order à la hausse gericht. Een doorbraak boven de weerstand op 2,80 EUR genereert een nieuw aankoopsignaal. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CRealdolmenDe Belgische IT-dienstenleverancier Realdolmen presteerde zwak in het eerste halfjaar. Zo kelderde de bedrijfswinst van 5,7 miljoen tot 1,4 miljoen EUR, terwijl de ebit-marge achteruitging van 5,6 tot 1,4%. CEO De Keersmaecker verwacht beterschap voor het tweede semester, maar dat zal niet volstaan om de eerdere prognose van een bedrijfswinstmarge van 5% in te lossen. Ook de marge van vorig jaar (4,7%) wordt niet gehaald. Het technische verdict is dan ook overduidelijk: de trend is dalend. Op 16,30 EUR ligt de eerstvolgende horizontale steun. Op 18,20 EUR ligt weerstand. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BRetail EstatesIn de eerste helft van het gesplitste boekjaar 2014-2015 steeg het netto courant resultaat van de vastgoedbevak Retail Estates dankzij de uitbreiding van de portefeuille met 19%, tot 13,45 miljoen EUR. Per aandeel werd 1,84 EUR verdiend. Retail Estates waarschuwt echter dat het zonder inflatie moeilijk wordt om de huurprijzen te verhogen. Wel handhaaft de groep de eerdere prognose van een dividendverhoging met 3%, tot 3,10 EUR per aandeel. De trend blijft uitgesproken à la hausse gericht. De recente doorbraak boven 66 EUR gaf een nieuw aankoopsignaal. Hier ligt nu de eerste steun, gevolgd door een sterkere horizontale steunzone rond 60 EUR.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AE.ONDe Duitse energiegroep E.ON wil zijn activiteiten in tweeën opsplitsen om zich aan te passen aan de ontwikkeling van de markt. E.ON wil de kolen-, gas- en kerncentrales in Duitsland onderbrengen in een nieuw bedrijf dat over twee jaar naar de beurs wordt gebracht. Die activa hebben een waarde van 4,5 miljard EUR en de nieuwe entiteit zal 20.000 personeelsleden tellen. Daarnaast verkoopt de groep de verlieslatende activiteiten in Spanje en Portugal en mogelijk in Italië. In de toekomst wil E.ON zich volop inzetten op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. De beleggers reageerden positief op dat nieuws, maar dat neemt niet weg dat de koers zich zijwaarts blijft bewegen tussen 12 en 15 EUR. Een uitbraak zal de nieuwe richting bepalen. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B