De nieuwe topman, Bill Scotting, bij Nyrstar hield woord en kwam met een gedetailleerd plan, enkele weken na het kwartaalbericht waarin de noodzaak voor een nieuwe kapitaaloperatie werd aangekondigd. In eerste instantie wordt opnieuw een beroep gedaan op de aandeelhouders. Nyrstar mikt op 250 à 275 miljoen EUR via een aandelenuitgifte met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. De uitgifte is volledig onderschreven: voor maximaal 125 miljoen EUR door Trafigura (met 20% nu al de grootste aandeelhouder), en voor het resterende, niet ingetekende gedeelte, door Deutsche Bank en KBC Securities. Trafigura zal haar belang echter niet verhogen tot meer dan 49,9%, en plant geen overnamebod. De verdere details -timing, het aantal nieuwe aandelen en de uitgifteprijs- volgen na de rapportering van de jaarresultaten 2015 (4 februari 2016). Het aantal uitstaande aandelen verdubbelde vorig jaar al tot 340 miljoen, en zal dus opnieuw fors toenemen. Een tweede element, nog af...

De nieuwe topman, Bill Scotting, bij Nyrstar hield woord en kwam met een gedetailleerd plan, enkele weken na het kwartaalbericht waarin de noodzaak voor een nieuwe kapitaaloperatie werd aangekondigd. In eerste instantie wordt opnieuw een beroep gedaan op de aandeelhouders. Nyrstar mikt op 250 à 275 miljoen EUR via een aandelenuitgifte met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. De uitgifte is volledig onderschreven: voor maximaal 125 miljoen EUR door Trafigura (met 20% nu al de grootste aandeelhouder), en voor het resterende, niet ingetekende gedeelte, door Deutsche Bank en KBC Securities. Trafigura zal haar belang echter niet verhogen tot meer dan 49,9%, en plant geen overnamebod. De verdere details -timing, het aantal nieuwe aandelen en de uitgifteprijs- volgen na de rapportering van de jaarresultaten 2015 (4 februari 2016). Het aantal uitstaande aandelen verdubbelde vorig jaar al tot 340 miljoen, en zal dus opnieuw fors toenemen. Een tweede element, nog af te ronden voor het lanceren van de aandelenuitgifte, is het afsluiten van een leveringsovereenkomst van zinkmetaal voor drie jaar, met een voorafbetaling van 150 à 200 miljoen EUR. Deze twee elementen volstaan voor het volledig terugbetalen van de obligatie (415 miljoen EUR uitstaand) met vervaldatum mei 2016. Nyrstar overweegt daarnaast de uitgifte van een nieuwe obligatie, voor 200 à 250 miljoen EUR, maar alleen als de te betalen rente niet te hoog is. Het bedrijf sloot een langetermijnovereenkomst met Trafigura (ingaand op 1 januari 2016) voor het aan- en verkopen van zink- en loodconcentraat en zink- en loodmetaal. Het is duidelijk dat de greep van Trafigura op Nyrstar verder toeneemt, en hierin schuilt het grote gevaar van het nieuwe plan. De Europese Commissie startte recent namelijk een onderzoek omwille van een mogelijk te dominante positie van Trafigura op de Europese zinkmarkt. De uitkomst hiervan wordt ten laatste op 1 december gepubliceerd, en kan, indien negatief, leiden tot een gedwongen afbouw van het Trafigura-belang in Nyrstar. Dat zou de zorgenlast uiteraard fors verhogen. Het andere belangrijke nieuws is het feit dat voor de ondermaats presterende mijnbouwafdeling alle opties worden bekeken, inclusief de verkoop van alle mijnen. De besparingen worden verder verhoogd, van 40 miljoen naar 60 miljoen EUR, en kapitaalinvesteringen voor groei zijn volledig op nul gezet. We bevestigen ons 'houden'-advies (rating 2C), maar dan wel op voorwaarde dat u van plan bent om in te tekenen op de kapitaalverhoging. Steeds meer analisten zijn positief over Recticel. Wettigt de update over het derde kwartaal deze positieve houding? Het aandeel van de schuimrubberproducent Recticel steeg na de publicatie van het rapport over het derde kwartaal alvast met 6,3%. De positieve trend uit de eerste jaarhelft werd in het derde kwartaal versterkt, met een gecombineerde omzettoename met 5,9%, tot 323,4 miljoen EUR, tegenover +4,7% (667,5 miljoen EUR) in de eerste zes maanden. Hierdoor is er na negen maanden een stijging met 5,1%, tot 943 miljoen EUR, waarvan 2,4% dankzij positieve wisselkoerseffecten. De afdeling soepelschuim hinkte, net als in het eerste semester, achterop met een omzetstijging van 0,6%, tot 145 miljoen EUR (+1,5% na negen maanden). Vooral Comfort (-0,6%; schuimblokken voor toepassingen in de meubel- en andere industrieën) heeft het lastig, onder invloed van de hoge concurrentie. De afdeling slaapcomfort (+9,5%, tot 68,5 miljoen EUR) onder impuls van Geltex (+19%), en de afdeling isolatie (+8,3%, tot 60,3 miljoen EUR) deden het prima. De steeds strengere normen voor woningisolatie ondersteunen structureel de vraag naar hoog performante polyurethaanproducten. De vierde afdeling, automobiel, kon na een zwak tweede kwartaal (omzet -2,5%) herstellen met een omzetstijging met 8,7%, tot 65,1 miljoen EUR. Na negen maanden staat de omzetteller op 200,4 miljoen EUR, of +3,7%. Vanaf 2016 zal Colo-Sense Lite, een nieuwe technologie die dashboard- en deurpaneelbekleding in polyurethaan 25% lichter maakt, significant aan de omzet beginnen bijdragen. Na de fors verwaterende kapitaalverhoging eerder dit jaar -75,9 miljoen EUR opgehaald en het aantal uitstaande aandelen verhoogd van 29,7 naar 53,5 miljoen-, daalt de netto financiële schuld verder tot 95,5 miljoen EUR (was 167,2 miljoen EUR eind september 2014). De groep bevestigde de eerder geformuleerde verwachtingen voor 2015: groei van de gecombineerde omzet, en een stijging van de recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) met 15%. In de eerste jaarhelft ging de rebitda met 15,7% vooruit, tot 42,9 miljoen EUR, of een herstel van de rebitda-marge van 5,8 naar 6,4%. Bijkomend koerspotentieel zal vooral afhangen van de mate waarin de rendabiliteit verder verbetert. Recticel noteert goedkoop, tegen 1,15 keer de boekwaarde, en 11 keer de verwachte winst 2016. Koopwaardig (rating 1B).