We zullen nog lang leven in een omgeving met een negatieve rentestructuur. Economisch is die onhoudbaar, omdat ze geen vergoeding verschaft voor risico's en omdat ze hele delen van de financiële sector in gevaar brengt. Instellingen als pensioenfondsen, spaarkassen en verzekeringsmaatschappijen leven van renteopbrengsten. Als die langdurig verdwijnen, zijn die instellingen niet langer levensvatbaar. Ze dreigen mee voor een economische depressie te zorgen.
...