Het einde van het jaar komt met rasse schreden dichterbij. Tijd om terug te blikken op het voorbije jaar. Er was aan het begin van 2014 een vrij breed gedragen consensus over twee dingen met betrekking tot de financiële markten. Vooreerst dat aandelen het beter zouden doen dan obligaties. Daarnaast zouden Europese aandelen het beter doen dan de Amerikaanse. Als de consensus te groot is, wil het weleens anders uitdraaien.
...