De recente prijsstijging kan worden toegeschreven aan een combinatie van factoren. Zo is na Rusland nu ook Saudi-Arabië een verlenging van de productiebeperking genegen. De overeenkomst waardoor de output vrijwillig met 1,8 miljoen vaten wordt beperkt, loopt nog tot maart 2018.
...