Niet alleen geopolitieke gebeurtenissen spelen de financiële markten parten, ook de bankencrisis blijft de investeerders onthutsen. De gevolgen van beide bronnen zijn onvoorspelbaar. We beginnen met de geopolitieke situatie. Tot voor kort bleken de geopolitieke spanningen uiterst voordelig voor de dollar (USD). Niet alleen fungeerde de munt als een betrouwbaar toevluchtsoord, het toestromen van vreemd kapitaal bewerkstelligde een rentedaling die zowel de staat als de centrale bank (Fed) kon benutten. Wat het land noch economisch, noch militair kon verwezenlijken, haalde het binnen via zijn munt.
...