De brexit heeft krachten ontketend die moeilijk te temmen blijken. Het eerste en zeker het belangrijkste gevolg is de politieke chaos, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Europese Unie. De tweede is het monetaire beleid dat heel wat onrust veroorzaakt. Beide factoren maken de markten onvoorspelbaar. Hun gevolgen zijn niet te onderschatten, want ze treffen technische aspecten van de markt.
...