Vorige vrijdag raakte bekend dat Wildo Properties, met 69% hoofdaandeelhouder en in handen van oprichter Eric Domb, en Alychlo (2,4%, Marc Coucke) een gezamenlijk bod uitbrengen van 73 EUR per aandeel (exclusief 2 EUR per aandeel dividend) op de uitstaande aandelen. Het bod ligt in lijn met de historische piek die kortstondig in het voorjaar van 2014 - op het hoogtepunt van de pandamania - werd bereikt.
...

Vorige vrijdag raakte bekend dat Wildo Properties, met 69% hoofdaandeelhouder en in handen van oprichter Eric Domb, en Alychlo (2,4%, Marc Coucke) een gezamenlijk bod uitbrengen van 73 EUR per aandeel (exclusief 2 EUR per aandeel dividend) op de uitstaande aandelen. Het bod ligt in lijn met de historische piek die kortstondig in het voorjaar van 2014 - op het hoogtepunt van de pandamania - werd bereikt. We volgen het aandeel van Pairi Daiza, het vroegere Parc Paradisio, al jarenlang. Het park begon in 1994 als een bescheiden vogelpark, maar groeide onder impuls van oprichter Eric Domb vooral de jongste tien jaar uit tot een indrukwekkend natuurpark, dat intussen meermaals is bekroond. Het is duidelijk dat het geld van de beursgang in 1999 de groei heeft versneld. Toch kwam het beursverhaal pas echt in een stroomversnelling toen in september 2013 bekend raakte dat het park twee Chinese panda's, Xinhui en Haohao, zou mogen huisvesten. Een enorme eer, die slechts vijf dierenparken in Europa te beurt valt, en bovendien steevast de bezoekcijfers de hoogte injaagt. In 2014 steeg het bezoekersaantal met 12%, tot 1,39 miljoen, en dit jaar lijkt - op basis van 1,3 miljoen bezoekers tot eind augustus - een nieuw record rond 1,6 miljoen in de maak. In tien jaar tijd zijn het aantal bezoekers en de omzet verdrievoudigd, en de bedrijfskasstroom (ebitda) zelfs bijna verzesvoudigd. Maar Eric Domb broedt duidelijk nog op heel wat investeringsplannen, die naar eigen zeggen niet altijd zullen stroken met de belangen van de aandeelhouders. Zo is er het plan voor de bouwen van Terre du Froid, waarvan de opening in 2017 of 2018 wordt voorzien, wellicht gekoppeld aan de mogelijkheid tot overnachting in een hotel. Op die manier zou de lange sluiting van vijf maanden per jaar gedeeltelijk worden overbrugd. Begin vorig jaar nam Wildo Properties al 15% aandelen over van de Waalse overheid, tegen 40 EUR per aandeel. Voor de aankondiging van de komst van Xinhui en Haohao noteerde het aandeel van Pairi Daiza onder 30 EUR. Na de koerspiek op 75 EUR ebde de euforie in de maanden na de komst van de panda's stilaan weg, en sindsdien fluctueerde de koers hoofdzakelijk tussen 45 en 55 EUR per aandeel. Tegenover dat niveau is de premie aanzienlijk. Hoewel er op langere termijn zeker nog meer inzit, vinden we het een aanvaardbaar bod. We stellen dan ook voor, weliswaar met spijt in het hart, om in te gaan op het bod (rating 3B). Ik heb mijn Chinese aandelen van ICBC bijgehouden. Moet ik ze alsnog verkopen? We namen eind vorig jaar ICBC, of voluit Industrial & Commercial Bank of China, op in de voorbeeldportefeuille. We deden dat omdat de waarde wees op het einde van de berenmarkt voor de grootste bank van China, op basis van veel criteria zelfs de grootste bank ter wereld. We namen echter ook sneller dan voorzien, met ruim 35% winst in enkele maanden tijd, weer afscheid van het aandeel. We deden dat niet vanwege de opgelopen waardering, maar wel omdat we een koersterugval verwachtten na de fenomenale klim van de Chinese beurzen in het voorjaar. Intussen bleek ICBC als grootste gewicht in de Shanghai Composite-index inderdaad niet bestand tegen het uiteenspatten van de Chinese beurszeepbel, en het aandeel viel sinds mei terug van 18 naar 12 USD per aandeel. De resultaten over het eerste halfjaar van 2015 lieten een gemengd beeld zien. De deposito's stegen in het eerste semester met 4,7%, tot 16,29 miljard Chinese yuan (CNY), een stijging met 11,4% tegenover eind juni 2014. De interestinkomsten stegen met 6,1%, tot 252,1 miljoen CNY. De interestmarge neemt dus licht af, van 2,62% vorig jaar naar 2,53%, maar de schade valt nog goed mee. De kans is evenwel groot dat de verdere versoepeling door de Chinese centrale bank, maar ook een versoepeling van de maximale interestvoeten op deposito's, de interestmarges onder druk zal zetten. Een gevoelige verslechtering zien we wel bij de voorzieningen voor slechte kredieten. Een toename met 54,8% tegenover eind juni 2014 deed de verhouding slechte leningen tegenover de totale uitstaande leningen toenemen tot 1,4%, tegenover nog 1,13% eind 2014. Ook hier valt een verdere verslechtering te vrezen. De nettowinst steeg finaal slechts licht, met 0,6%, tot 149 miljoen CNY. We maken ons echter niet ongerust gezien de stevige marktpositie van ICBC en de sterke bankratio's, zoals een rendement op (gewogen) eigen vermogen van 18,9% (wel nog 21,8% eind juni 2014). Daarnaast is er de goedkope waardering, tegen 1,03 keer de boekwaarde, 5,8 keer de verwachte winst en een brutodividendrendement van 5,7%. We houden het aandeel in het oog, maar vinden het nog te vroeg voor een adviesverhoging. Het verteren van de kater na de uiteengespatte Chinese beurszeepbel zal nog wat tijd vergen. We bevestigen het advies houden (rating 2B).