Palladium: deficit

Na de inval van Rusland in Oekraïne namen de prijzen van platina en palladium een hoge vlucht, maar die was geen lang leven beschoren. Rusland staat in voor 40 procent van de palladiumproductie. De vrees voor een onderbreking in het aanbod door economische sancties deed de prijs stijgen naar een record van meer dan 3.300 dollar per troy ounce. Die bezorgdheid bleek voorbarig, want palladium bleef voldoende beschikbaar. De prij...

Na de inval van Rusland in Oekraïne namen de prijzen van platina en palladium een hoge vlucht, maar die was geen lang leven beschoren. Rusland staat in voor 40 procent van de palladiumproductie. De vrees voor een onderbreking in het aanbod door economische sancties deed de prijs stijgen naar een record van meer dan 3.300 dollar per troy ounce. Die bezorgdheid bleek voorbarig, want palladium bleef voldoende beschikbaar. De prijs van het duurste edelmetaal is sinds maart met meer dan 40 procent gedaald.Het lot van palladium hangt in hoge mate samen met de gang van zaken in de auto-industrie. 80 tot 85 procent van al het geproduceerde en gerecycleerde palladium komt in katalysatoren voor auto's terecht. Door aanhoudende chiptekorten, oplopende productiekosten en de economische achteruitgang is de autoproductie gedaald. De sterke afhankelijkheid van de autosector maakt dat de vooruitzichten voor palladium op de langere termijn minder gunstig zijn, gezien verbrandingsmotoren de komende vijftien jaar uitgefaseerd zullen worden. De beperkte groei van de productie maakt dat er ondanks de lagere vraag al jaren een aanbodtekort is. Toch zijn beleggers niet enthousiast te krijgen voor palladium. Bij een verdere prijsdaling wordt de WisdomTree Physical Palladium ETF (PHPD) interessant.Platina kent naast de automobielindustrie (40%) ook andere industriële toepassingen en is ook in trek in de juwelensector en voor investeringsdoeleinden. Dit en volgend jaar wordt een aanbodoverschot verwacht. De World Platinum Investment Council (WPIC) schat het surplus op 974.000 troy ounce op een productie van 8,2 miljoen troy ounce. Bij platina was de piek in maart veel minder uitgesproken dan bij palladium met een topkoers van 1.150 dollar per troy ounce. Ook de recente correctie is een stuk milder met een daling van 20 procent sinds maart. Platina kan een belangrijke rol spelen in de productie van groene waterstof via elektrolyse. Brandstofcellen voor waterstofauto's bevatten platina. Die moeten het wegvallen van verbrandingsmotoren op termijn compenseren. Inspelen op een hogere platinaprijs kan via WisdomTree Physical Platinum ETF (PHPT).