Het gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie ('thermal coal') staat onder druk door de lage aardgasprijs en de steeds strengere milieunormen. Door een overaanbod is de prijs van aardgas flink gedaald, waardoor het prijsvoordeel van steenkool steeds kleiner werd. Aardgas is een schonere fossiele brandstof en kan daardoor al een aantal jaar marktaandeel inpikken van steenkool. Het probleem bij steenkool voor de productie van staal ('metallurgical coal') is dat het mondiale staalverbruik stagneert en dat ook de staalproductie een versnelling lager schakelt. China, de grootste producent, voerde in 2014 zelfs minder steenkool in dan een jaar eerder. De prijs van metallurgical coal was in zeven jaar niet meer zo laag.
...