Het gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie ('thermal coal') staat onder druk door de lage aardgasprijs en de steeds strengere milieunormen. Door een overaanbod is de prijs van aardgas flink gedaald, waardoor het prijsvoordeel van steenkool steeds kleiner werd. Aardgas is een schonere fossiele brandstof en kan daardoor al een aantal jaar marktaandeel inpikken van steenkool. Het probleem bij steenkool voor de productie van staal ('metallurgical coal') is dat het mondiale staalverbruik stagneert en dat ook de staalproductie een versnelling lager schakelt. China, de grootste producent, voerde in 2014 zelfs minder steenkool in dan een jaar eerder. De prijs van metallurgical coal was in zeven jaar niet meer zo laag.
...

Het gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie ('thermal coal') staat onder druk door de lage aardgasprijs en de steeds strengere milieunormen. Door een overaanbod is de prijs van aardgas flink gedaald, waardoor het prijsvoordeel van steenkool steeds kleiner werd. Aardgas is een schonere fossiele brandstof en kan daardoor al een aantal jaar marktaandeel inpikken van steenkool. Het probleem bij steenkool voor de productie van staal ('metallurgical coal') is dat het mondiale staalverbruik stagneert en dat ook de staalproductie een versnelling lager schakelt. China, de grootste producent, voerde in 2014 zelfs minder steenkool in dan een jaar eerder. De prijs van metallurgical coal was in zeven jaar niet meer zo laag. Peabody Energy, de grootste Amerikaanse steenkoolproducent, is op beide markten actief, wat het bedrijf een voordeel biedt op de concurrentie. Peabody mikt voor 2015 op een verkoopvolume van 235 tot 255 miljoen ton. Daarvan zou 180 tot 190 miljoen ton uit de Verenigde Staten komen en 35 tot 37 miljoen ton uit Australië. Het aandeel van Peabody daalde vorig jaar met 60% en is na tegenvallende kwartaalresultaten sinds begin dit jaar nogmaals gehalveerd. De hele sector zit in hetzelfde schuitje. Patriot Coal ging voor de tweede keer in evenveel jaar failliet en Walter Energy staat het water aan de lippen. Het aandeel van Arch Coal daalde al met 80%. In verhouding blijft Peabody dan nog wat beter overeind, al is dit uiteraard relatief. Overproductie is de kern van het probleem en zolang het evenwicht tussen vraag en aanbod niet wordt hersteld, is geen duurzaam herstel van de steenkoolindustrie mogelijk. Toch zijn er ook enkele lichtpunten. Bij thermal coal wordt eindelijk werk gemaakt van productiebeperkingen en het aanbod aan metallurgical coal zal voor het eerst in drie jaar afnemen. Peabody boekte het zesde opeenvolgende kwartaalverlies, dat opliep naar 176,6 miljoen USD of 0,65 USD per aandeel. Een deel daarvan (0,23 USD per aandeel) was het gevolg van kosten verbonden aan een vervroegde terugbetaling van een schuld. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) lag met 166 miljoen USD aan de onderkant van de verwachtingen (160 tot 200 miljoen USD). De omzet daalde met 5,5%, tot 1,54 miljard USD door een combinatie van lagere verkoopvolumes (-1,1%) en de lagere steenkoolprijzen. Om de balans te versterken, wordt een verkoop van verschillende activa overwogen. Het gaat zowel om participaties in operationele activa in de Verenigde Staten en Australië, reserves als land (200.000 hectare). De steenkoolproducent mikt tegen begin 2017 op 685 miljoen USD aan kostenbesparingen. Peabody sloot het eerste kwartaal af met cash en voorraden ten belope van iets meer dan 1 miljard USD en een langetermijnschuld van 6,3 miljard USD. Na de herfinanciering van eerder dit jaar staan de komende drie jaar geen grote terugbetalingen gepland. Eerder werd ook al het dividend zo goed als volledig geschrapt. In combinatie met de geplande verkoop van activa is het onwaarschijnlijk dat Peabody op korte termijn in financiële problemen zal komen. ConclusiePeabody probeert de lagere prijzen te counteren met kostenbesparingen. De markt vindt dat onvoldoende, gezien de nieuwe dieptepunten van de koers. De diversificatie geeft een competitief voordeel aan de sectorgenoten. Daar kan het bedrijf echter vooral van profiteren, als de steenkoolprijzen opnieuw aantrekken. In termen van de koers-boekwaardeverhouding (0,45 keer), de steenkoolreserves en de waarde van gronden is het aandeel spotgoedkoop. Desondanks richt het aankooporder voor de voorbeeldportefeuille zich op de eerste plaats tot de risicobewuste belegger (zie C-rating; hoog risico) vanwege de schuldenlast en het risico op een kapitaalverhoging. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C