De top van de G-20 startte bijzonder woelig. De ministers van Financiën en de centrale bankiers verweten elkaar dat ze te weinig inspanningen doen om de wereldconjunctuur aan te zwengelen en beschuldigden elkaar van oneerlijke concurrentie via doelbewuste devaluaties. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), samen met de Wereldbank, twee instellingen die altijd aanwezig zijn op zulke grootschalige bijeenkomsten, hamerden er van hun kant op dat de negatieve rentetarieven die veel deelnemers toepassen zo niet de recessie, dan wel de groeivertraging in de hand werken.
...