In China daalde de verkoop van elektrische voertuigen (EV's) met 4 procent naar 1,2 miljoen, wat meer dan 20 procent onder de verwachtingen was. Die daling kwam er nadat China de subsidies voor EV's fors had teruggeschroefd. Ook in de Verenigde Staten was er een achteruitgang met 10 procent. Europa deed het wel goed, omdat hier nog wel kwistig met financiële stimuli werd gestrooid. De lagere vraag viel samen met een overaanbod in kobalt en lithium.
...

In China daalde de verkoop van elektrische voertuigen (EV's) met 4 procent naar 1,2 miljoen, wat meer dan 20 procent onder de verwachtingen was. Die daling kwam er nadat China de subsidies voor EV's fors had teruggeschroefd. Ook in de Verenigde Staten was er een achteruitgang met 10 procent. Europa deed het wel goed, omdat hier nog wel kwistig met financiële stimuli werd gestrooid. De lagere vraag viel samen met een overaanbod in kobalt en lithium.De kobaltprijs bereikte in 2018 een recordniveau van bijna 45 dollar per pond in anticipatie op fysieke tekorten. Maar de hoge prijs keerde zich tegen het metaal, want de industrie ontwikkelde nieuwe types batterijen met een hoger nikkelgehalte en minder kobalt. Vorig jaar kelderde de prijs naar 12 dollar, om de voorbije maanden licht te herstellen. Glencore, de grootste kobaltproducent ter wereld, sloot vorig jaar de Mutanda-koper- en kobaltmijn in de Democratische Republiek Congo. Daardoor zal Glencores kobaltproductie dit jaar fors dalen naar 25.000 tot 33.000 ton, tegenover nog 43.000 tot 47.000 ton vorig jaar. Glencore verkoopt de overtollige voorraden via langetermijncontracten met batterijproducenten en levert ook direct aan autofabrikanten als Tesla. Op die manier komt minder kobalt terecht op de spotmarkt, wat de prijsdruk beperkt. Ook de trend naar grotere batterijpakketten speelt in de kaart van kobalt. We verwachten dat het marktevenwicht bij kobalt dit jaar zal herstellen en dat daardoor het dieptepunt van de prijs achter ons ligt. Hoe krachtig het prijsherstel zal worden, hangt onder meer af van de groei in de verkoop van elektrische wagens.Ook bij lithium deden een overaanbod en een lagere vraag de prijzen inzakken. Lithiumcarbonaat werd vorig jaar een derde goedkoper en pas onlangs is sprake van een stabilisatie. Er kwamen verschillende nieuwe mijnen bij in Argentinië, Chili en ook Australië, waar lithium uit ertsen wordt gewonnen. Die productiemethode is evenwel duurder, waardoor geplande capaciteitsuitbreidingen werden uitgesteld. Sommige spelers moesten ook de handdoek gooien, zoals het Canadese Nemaska Lithium, dat in december het faillissement aanvroeg. Wood Mackenzie verwacht dat het overaanbod op korte termijn aanhoudt, maar op langere termijn zal de verkoop van elektrische auto's en dus de vraag naar lithium weer aantrekken. Pas in de tweede helft van 2020 of begin 2021 zouden vraag en aanbod weer in evenwicht zijn.