We onderscheiden de eenvoudige trackers die zich beperken tot het volgen van een index en de meer geavanceerde varianten waarbij de allocatie van de geïnvesteerde middelen dynamisch gebeurt.
...