Er komt voorlopig geen einde aan de fenomenale stijging van de koers van PureCircle, de marktleider in de productie van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. De aanleiding voor de nieuwe koerspiek was de aankondiging op 30 december dat de FDA, het controleorgaan van de Amerikaanse voedings- en farmasector, geen bezwaar heeft tegen het toekennen van de GRAS-status aan Reb-X. GRAS staat voor 'generally recognized as safe' ('algemeen erkend als veilig').
...

Er komt voorlopig geen einde aan de fenomenale stijging van de koers van PureCircle, de marktleider in de productie van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. De aanleiding voor de nieuwe koerspiek was de aankondiging op 30 december dat de FDA, het controleorgaan van de Amerikaanse voedings- en farmasector, geen bezwaar heeft tegen het toekennen van de GRAS-status aan Reb-X. GRAS staat voor 'generally recognized as safe' ('algemeen erkend als veilig'). Reb-X, intussen omgedoopt tot Reb-M, is een zoetstof die in samenwerking met Coca-Cola speciaal voor frisdranken werd ontwikkeld. Het is de eerste goedgekeurde, nieuwe zoetstof die voortvloeit uit een vijfjarig samenwerkingsverband dat PureCircle in 2012 sloot met Coca-Cola. Reb-M schept hoge verwachtingen, omdat het een beter smaakprofiel heeft, waardoor het weleens voor een doorbraak in de gigantische frisdrankenmarkt zou kunnen zorgen. Intussen gaf het bedrijf ook al een tradingupdate over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2014 (juli tot december 2013). De omzet steeg met 31%, tot 34,7 miljoen USD, tegenover 26,4 miljoen USD in dezelfde periode van 2012. De bedrijfskasstroom (ebitda) zal positief zijn, net als in de eerste jaarhelft van 2013 (+6,3 miljoen USD). In de periode juli tot december 2012 was er nog een negatieve ebitda van 1,4 miljoen USD. Het tweede semester van het boekjaar levert traditioneel meer omzet (43,8 miljoen USD in 2013) en voor het boekjaar 2014 rekenen analisten op 98 miljoen USD omzet en een positieve ebitda van 21,1 miljoen USD. PureCircle investeerde enkele jaren geleden te snel in productiecapaciteit, maar dat biedt nu wel het voordeel dat het zonder extra investeringen een flinke volumegroei kan opvangen. De winstgevendheid zal dan ook snel toenemen naarmate de omzetgroei doorzet (de omzetverwachting is 152 miljoen USD voor 2015 en 221 miljoen USD voor 2016). PureCircle bewijst met Reb-M zijn technologische leiderschap. Het is de komende jaren als marktleider in een sector met slechts een beperkt aantal spelers ideaal geplaatst om te profiteren van de definitieve doorbraak van stevia in de voedingsindustrie. Maar veel van dat goede nieuws zit al in de koers verwerkt. Ondanks de hoge waardering blijven we bij het advies 'houden' (rating 3C). Grote posities zouden we gedeeltelijk afbouwen. Een eventuele koersval zullen we aangrijpen om de rating opnieuw te verhogen. In IB 51B13 schreven jullie in het antwoord op een lezersvraag over de spaarfiscaliteit niets over een mogelijke invoering van een meerwaardebelasting op aandelen. Nochtans mogen we daarvan, volgens velen, uitgaan na de verkiezingen van mei 2014. We hebben in onze eigen portefeuille een aantal aandelenfondsen die momenteel met een mooie meerwaarde noteren. Zouden we die in deze context niet beter verkopen?Onze bijdrage over de spaarfiscaliteit ging over het - intussen afgeschoten - voorstel van minister van Financiën Koen Geens over de fiscale behandeling van de verschillende soorten roerende inkomsten. Het parcours van de regering-Di Rupo inzake belastingen op spaartegoeden is door de afwijzing van dat voorstel een eenzijdig verhaal van forse belastingverhogingen. We vermelden de verhoging van de meeste roerende voorheffingen van 15 over 21 naar 25%, de verhoging in twee stappen van de beurstransactieheffing van 0,1 naar 0,25%, de verhoging van de premies op levensverzekeringen van 1,1 naar 2% en de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25%. Maar het is duidelijk dat, ongeacht de uitslag van de verkiezingen, nieuwe hervormingen van de spaarfiscaliteit op de onderhandelingstafel van de regering zullen belanden. Uit het rapport Taxation in 2013 van de Europese Commissie bleek nochtans dat België, gebaseerd op cijfers van 2011, al de op vijf na hoogste belastingdruk op vermogen heeft in de Europese Unie. Daartegenover staat dat we een van de weinige landen zijn die nog geen meerwaardebelasting op aandelen hebben ingevoerd. Plannen daarvoor zijn in het verleden al verschillende keren opgedoken, maar ze werden tot nog toe altijd van tafel geveegd. We zouden de beleidsmakers veel liever een fiscale koers zien varen die risico's stimuleert, maar de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen door een volgende federale regering mag niet worden uitgesloten. Zo'n maatregel kan ten vroegste in het najaar worden genomen. Het is ongebruikelijk, en dus weinig waarschijnlijk, dat een nieuwe regeling retroactief wordt toegepast. We raden dan ook aan uw aandelenfondsen tot nader order aan te houden.Wat is de reden van de nieuwe, plotse stijging rond het jaareinde van de koers van PureCircle? Raadt u aan om mijn aandelen te verkopen?Er komt voorlopig geen einde aan de fenomenale stijging van de koers van PureCircle, de marktleider in de productie van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. De aanleiding voor de nieuwe koerspiek was de aankondiging op 30 december dat de FDA, het controleorgaan van de Amerikaanse voedings- en farmasector, geen bezwaar heeft tegen het toekennen van de GRAS-status aan Reb-X. GRAS staat voor 'generally recognized as safe' ('algemeen erkend als veilig'). Reb-X, intussen omgedoopt tot Reb-M, is een zoetstof die in samenwerking met Coca-Cola speciaal voor frisdranken werd ontwikkeld. Het is de eerste goedgekeurde, nieuwe zoetstof die voortvloeit uit een vijfjarig samenwerkingsverband dat PureCircle in 2012 sloot met Coca-Cola. Reb-M schept hoge verwachtingen, omdat het een beter smaakprofiel heeft, waardoor het weleens voor een doorbraak in de gigantische frisdrankenmarkt zou kunnen zorgen. Intussen gaf het bedrijf ook al een tradingupdate over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2014 (juli tot december 2013). De omzet steeg met 31%, tot 34,7 miljoen USD, tegenover 26,4 miljoen USD in dezelfde periode van 2012. De bedrijfskasstroom (ebitda) zal positief zijn, net als in de eerste jaarhelft van 2013 (+6,3 miljoen USD). In de periode juli tot december 2012 was er nog een negatieve ebitda van 1,4 miljoen USD. Het tweede semester van het boekjaar levert traditioneel meer omzet (43,8 miljoen USD in 2013) en voor het boekjaar 2014 rekenen analisten op 98 miljoen USD omzet en een positieve ebitda van 21,1 miljoen USD. PureCircle investeerde enkele jaren geleden te snel in productiecapaciteit, maar dat biedt nu wel het voordeel dat het zonder extra investeringen een flinke volumegroei kan opvangen. De winstgevendheid zal dan ook snel toenemen naarmate de omzetgroei doorzet (de omzetverwachting is 152 miljoen USD voor 2015 en 221 miljoen USD voor 2016). PureCircle bewijst met Reb-M zijn technologische leiderschap. Het is de komende jaren als marktleider in een sector met slechts een beperkt aantal spelers ideaal geplaatst om te profiteren van de definitieve doorbraak van stevia in de voedingsindustrie. Maar veel van dat goede nieuws zit al in de koers verwerkt. Ondanks de hoge waardering blijven we bij het advies 'houden' (rating 3C). Grote posities zouden we gedeeltelijk afbouwen. Een eventuele koersval zullen we aangrijpen om de rating opnieuw te verhogen.