Quest for Growth (QfG) is een privak: een beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht. Die beleggingsvorm werd bij Koninklijk Besluit van 18 april 1997 ingevoerd en biedt particulieren de kans te beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en groeibedrijven. De wetgeving kende aan de privak een voordelig fiscaal regime toe, met vooral de vrijstelling van roerende voorheffing op het deel van het dividend uit de gerealiseerde meerwaarde. Het fiscale voordeelregime geldt alleen als de privak voldoet aan een aantal investeringsregels, onder meer inzake minimumbeleggingen in aandelen.
...

Quest for Growth (QfG) is een privak: een beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht. Die beleggingsvorm werd bij Koninklijk Besluit van 18 april 1997 ingevoerd en biedt particulieren de kans te beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en groeibedrijven. De wetgeving kende aan de privak een voordelig fiscaal regime toe, met vooral de vrijstelling van roerende voorheffing op het deel van het dividend uit de gerealiseerde meerwaarde. Het fiscale voordeelregime geldt alleen als de privak voldoet aan een aantal investeringsregels, onder meer inzake minimumbeleggingen in aandelen.Cruciaal is dat een privak minstens 80% van de winst van het boekjaar - bij QfG is statutair minstens 90% vastgelegd - als dividend moet uitkeren, als er tenminste geen overgedragen verliezen zijn. Die moeten eerst volledig met winst worden gecompenseerd alvorens een dividend wordt uitgekeerd. Daardoor is het mooie brutodividend van 1,18 EUR per aandeel (netto 1,15 EUR per aandeel of 13% netto) het eerste sinds 2008. Het is slechts het vijfde dividend sinds de oprichting door durfkapitalist Jos Peeters in 1998. Garanties op een dividend voor 2014 zijn er dus allerminst, zelfs niet op een dividend tout court. Qfg richt zich op Europese groeibedrijven die actief zijn in informatietechnologie, gezondheidszorg en schone technologie (Cleantech). De intrinsieke waarde (NAV) is in 2013 gestegen met 17,4%, dankzij een puike prestatie van de beursgenoteerde bedrijven (+30%), en bedroeg eind vorig jaar 125 miljoen EUR, of 10,87 EUR per aandeel. 60% van de NAV bestaat uit deelnemingen in 25 beursgenoteerde bedrijven, 14% uit participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen en 12% uit beleggingen in durfkapitaalfondsen (onder meer Capricorn). De overige 14% is cash en kortlopend papier, dat wordt gebruikt voor de dividendbetaling. De koers van Qfg presteerde uitstekend in 2013 (+44%) en de discount is afgenomen van 38% eind 2012 naar 19%. Aangezien de waardering al richting de onderkant van de historische kortingsvork (10% tot 50%) op de NAV evolueerde, gaan we niet verder dan een adviesverhoging tot houden/afwachten (rating 3B).MDXHealth kondigde een samenwerking aan met Teva Pharmaceuticals. Kan u het belang hiervan toelichten?MDXHealth (MDXH) kondigde een driejarige samenwerking aan met het Israëlische Teva Pharmaceuticals voor de verdeling van twee kankertests in Israël: de ConfirmMDx-test voor prostaatkanker en de PredictMDx-test voor hersenkanker. ConfirmMDx is een test die nagaat of een bepaalde kanker aanwezig is, terwijl PredictMDx voorspelt in welke mate een behandeling zal aanslaan. De prostaatkankertest is sinds 2012 in de Verenigde Staten beschikbaar, maar komt nu dus ook in Israël op de markt. Teva is een groot internationaal farmabedrijf, dat vooral actief is in generische geneesmiddelen, en de samenwerking creëert kansen voor MDXH om op termijn in andere landen samen te werken.Daarmee zet MDXH een nieuwe stap in zijn ontwikkeling, die vooral sinds vorig jaar duidelijk een positieve wending heeft genomen. Na negen maanden bedroeg de omzet 4,54 miljoen EUR, tegenover 2,1 miljoen EUR (2,94 miljoen EUR inclusief subsidies) in 2012. Dat is een stijging met 116% (+134% enkel in het derde kwartaal), met dank aan de stijgende verkoop van de ConfirmMDx-test voor prostaatkanker in de Verenigde Staten. De test wordt verkocht sinds mei 2012. Na negen maanden in 2013 stond de teller op meer dan 4500 verkochte tests (1500 in 2012). MDXH tekende in het najaar verscheidene akkoorden met privéverzekeraars (70% van de markt), waardoor nu 150 miljoen Amerikanen, 55% van alle verzekerden, toegang hebben tot de test. Bij Medicare, de publieke ziekteverzekering in de Verenigde Staten, verloopt het proces voor de terugbetaling minder vlot. De voorwaarden werden in 2013 strenger gemaakt en er worden extra stappen ondernomen om in 2014 de terugbetaling te verkrijgen. Belangrijk daarbij is dat MDXH in het najaar kon melden dat de validatiestudie van de test in de Verenigde Staten de verhoopte resultaten heeft opgeleverd. MDXH boekte in de eerste negen maanden 8,9 miljoen EUR verlies (6,6 miljoen EUR in 2012) door de uitbouw van het commerciële team en van het gecertifieerde labo. Het bedrijf verbrandt 1 miljoen EUR per maand, maar beschikte eind september over een comfortabele cashpositie van 21 miljoen EUR. Dat dankt het aan de kapitaalverhoging in juni 2013, die onder meer werd onderschreven door Rudi Mariën, die 18% van de uitstaande aandelen bezit.Hoewel de weg naar een structurele winst nog lang is, geloven we dat MDX Health op de goede weg is. We profiteren van de koersterugval na de initiële reactie op de Teva-deal om het advies te verhogen naar koopwaardig (rating 1C). Er blijft wel het bovengemiddeld biotechrisico en beleggers moeten geduld aan de dag leggen.