Quest for Growth (QfG) is een privak: een beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht. Die beleggingsvorm werd bij Koninklijk Besluit van 18 april 1997 ingevoerd en biedt particulieren de kans te beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en groeibedrijven. De wetgeving kende aan de privak een voordelig fiscaal regime toe, met vooral de vrijstelling van roerende voorheffing op het deel van het dividend uit de gerealiseerde meerwaarde. Het fiscale voordeelregime geldt alleen als de privak voldoet aan een aantal investeringsregels, onder meer inzake minimumbeleggingen in aandelen.
...