Realdolmen
...

RealdolmenDe resultaten van Realdolmen over het gesplitste boekjaar 2014-2015 dat ten einde liep op 31 maart, vielen tegen. Wel groeide de omzet met 1,8%, tot 223,5 miljoen EUR. Hoewel de prestatie in het tweede halfjaar verbeterde, slaagde de groep er niet in de zwakke start van het boekjaar goed te maken. De marge kalfde af van 5,4 tot 3,8%, terwijl de nettowinst daalde van 9,6 miljoen tot 3,8 miljoen EUR. Verrassend is dat Realdolmen opnieuw een brutodividend van 0,288 EUR per aandeel wil uitkeren. Dat leidde tot een koersstijging van het aandeel. De doorbraak boven de weerstand op 19,75 EUR zorgde voor een trendommekeer naar stijgend. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BRetail EstatesOver het boekjaar 2014-2015, dat eindigde op 31 maart 2015, zag de vastgoedgroep Retail Estates, die is gespecialiseerd in baanwinkels, het nettohuurresultaat met 12,1% aantrekken, tot 52,71 miljoen EUR, het gevolg van de uitbreiding van de vastgoedportefeuille met 12,2%, tot 837,12 miljoen EUR. Het netto courante resultaat per aandeel bedroeg 3,88 EUR. De bezettingsgraad bleef voor het zeventiende jaar op rij boven 98% (98,8% om juist te zijn). Het dividend wordt met 3,3% opgetrokken, tot 3,10 EUR. Na een top van 78 EUR viel de koers van het aandeel terug door een kapitaalverhoging. Op 64 EUR ligt een stevige steunzone. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AAholdDe omzet van de Nederlandse distributeur Ahold steeg in het eerste kwartaal met bijna 15%, tot 11,3 miljard EUR. Dat was vooral te danken aan de sterke Amerikaanse dollar. Houdt men rekening met de wisselkoerseffecten, dan blijft de stijging beperkt tot 3,1% en dat vonden de analisten teleurstellend. De operationele marge zakte van 4% tot 3,5%, een gevolg van investeringen in de Verenigde Staten en Tsjechië. In de Verenigde Staten en Nederland won de groep marktaandeel. Over de voorgenomen fusie met Delhaize viel geen nieuws te rapen. In België mikt Ahold in 2016 op 50 winkels. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AINGDe Nederlandse bank ING verkleinde haar belang in haar verzekeringsdochter Nationale Nederlanden van 54,8 tot 42,4% door de verkoop van 45 miljoen NN-aandelen tegen 25,46 EUR het aandeel aan institutionele beleggers. De verkoop van verzekeringsdochter Nationale Nederlanden door ING is een gevolg van de ontvangen staatssteun in 2008 en voor eind 2016 moet de desinvestering zijn afgerond. Technisch kan het aandeel de opwaartse trend vasthouden. Onlangs forceerde het aandeel een doorbraak boven de weerstand op 14,30 EUR, waardoor de weg vrij ligt naar hogere koersen. Op 12 EUR bevindt zich een sterke horizontale steun. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B