De langverwachte werkgelegenheidscijfers voor augustus in de Verenigde Staten zijn teleurstellend. Analisten en economisten hadden ze uit voorzichtigheid laag geraamd, op 180.000, en zelfs dat cijfer bleek te hoog gegrepen. En zoals altijd werden de cijfers van de maanden voordien neerwaarts herzien. De eerste ramingen tonen een aangroei met 151.000 nieuwe banen. De werkelijke cijfers zullen alweer een heel pak lager liggen. Wat maakt dat de kansen op een renteverhoging deze maand zijn verkleind, zodat die wellicht naar december verschuift.
...