Robotica is de tak van de mechatronica die zich bezighoudt met de theoretische implicaties en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord. Eenvoudig uitgedrukt, komt het erop neer dat de robotica een discipline is die robots of onderdelen ervan fabriceert en/of robots integreert in productieprocessen.
...