De beslissing om al dan niet roerende voorheffing te heffen op nieuw uitgegeven aandelen door een aandelensplitsing hangt af van de juridische structuur van de splitsing, en dus niet van het land van herkomst van het bedrijf. De regeling daarvoor is opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen (W.I.B.), waarbij in principe enkel roerende voorheffing wordt geheven als de nieuw uitgegeven aandelen door de fiscus als een dividenduitkering worden beschouwd. De interpretatie gebeurt geval per geval, maar is bijzonder ondoorzichtig. Naar aanleiding van de aandelensplitsing van Aker Solutions in september 2014 richtte de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) een dringend verzoek aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt om die mogelijkheid voor het heffen van roerende voorheffing op aandelensplitsingen volledig af te schaffen.
...

De beslissing om al dan niet roerende voorheffing te heffen op nieuw uitgegeven aandelen door een aandelensplitsing hangt af van de juridische structuur van de splitsing, en dus niet van het land van herkomst van het bedrijf. De regeling daarvoor is opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen (W.I.B.), waarbij in principe enkel roerende voorheffing wordt geheven als de nieuw uitgegeven aandelen door de fiscus als een dividenduitkering worden beschouwd. De interpretatie gebeurt geval per geval, maar is bijzonder ondoorzichtig. Naar aanleiding van de aandelensplitsing van Aker Solutions in september 2014 richtte de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) een dringend verzoek aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt om die mogelijkheid voor het heffen van roerende voorheffing op aandelensplitsingen volledig af te schaffen. Het is inderdaad volkomen onrechtvaardig dat er zelfs nog maar een - steeds vaker voorkomend - scenario mogelijk is waarbij roerende voorheffing kan worden geheven. Een aandelensplitsing is vaak een gevolg van bedrijfsstructurele overwegingen die geen verband houden met het uitkeren van een aandeelhoudersvergoeding. Bovendien schept de huidige regelgeving zeer veel onduidelijkheid, waardoor vaak de meest aangewezen actie erin bestaat om de aandelen vóór de splitsing te verkopen. Het probleem stelt zich ook steeds pertinenter door de toenemende trend tot aandelensplitsingen. Vorig jaar was er ook de aandelensplitsing van Google, en met onder meer Bayer (afsplitsing van de kunststoffendivisie) en Hewlett-Packard (HP; opsplitsing in HP Enterprise en HP Inc) zijn er al nieuwe operaties op komst. Voorlopig bleef het dringend verzoek van de VFB aan het adres van minister Van Overtveldt zonder gevolg, en het is maar de vraag in welke mate een volkomen logische, volledige afschaffing voor de hand ligt, gezien de huidige politieke zenuwachtigheid omtrent de taxshift. Een andere piste is een juridische vraagstelling ten gronde door een moedige belegger.Klopt het dat het Duitse Colexon Energy een nieuwe naam kreeg? En heeft dat iets te maken met de mooie stijging van de jongste weken? Na de omgekeerde overname vorig jaar van het Duitse zonne-energiebedrijf Colexon Energy door het Belgische 7C Solarparken was een naamsverandering wenselijk. De naam Colexon Energy was flink bezoedeld door het bedenkelijke parcours van het vroegere management. Het Belgische 7C Solarparken bouwde op enkele jaren tijd wel een sterke reputatie op als uitbater van zonnepanelen- of PV-parken, voornamelijk in Duitsland. De naamkeuze viel dan ook logischerwijs op 7C Solarparken. De nieuwe groep beschikt over 44 PV-parken, met een totale capaciteit van 71,5 megawatt (MW). Sinds het koersdieptepunt van 1,28 EUR per aandeel begin oktober zien we inderdaad een mooi herstel. Een eerste element dat hiertoe heeft bijgedragen, is de presentatie eind september van de strategie voor de periode tot en met 2016. Het belangrijkste doel is het verhogen van de nettokasstroom per aandeel - de bedrijfskasstroom (ebitda) min interestlasten min belastingen - van 0,26 EUR in 2014 naar 0,40 EUR in 2016. Die forse sprong moet er komen dankzij kostenbesparingen, het verhogen van het prestatieniveau van de parken en selectieve groei. Daarnaast is het zo dat het aandeel sinds 1 december ook op Xetra - het elektronische tradingplatform van de beurs van Frankfurt - noteert. Dat heeft de toegankelijkheid van het aandeel voor de Belgische belegger bevorderd. Een derde element is het feit dat in de maanden december en januari in drie beurshuizen (in chronologische volgorde KBC Securities, WGZ Bank Research en First Berlin) met de opvolging van 7C Solarparken startten, met een gemiddeld koersdoel van 2 EUR per aandeel.Verder daalde het aantal uitstaande aandelen de voorbije maanden per saldo met 1,9 miljoen aandelen, van 33,6 miljoen naar 31,7 miljoen. Enerzijds schrapte 7C Solarparken de 2,3 miljoen aandelen die het oude 7C Solarparken had gekocht van Colexon Energy in de periode voorafgaand aan de omgekeerde overname. Anderzijds werden 449.100 warrants tegen 1,56 EUR per aandeel omgezet in nieuwe aandelen 7C Solarparken. Er restten nog 4 miljoen warrants die kunnen worden omgezet in nieuwe aandelen tegen 1,76 EUR per aandeel in 2015, of tegen 1,98 EUR per aandeel in 2016. Tenslotte kocht het management regelmatig aandelen bij. We vertrouwen erop dat 7C Solarparken de uitgestippelde strategie richting 2016 volledig zal realiseren en we mikken hierbij nog steeds op een koersdoel van minstens 2 EUR per aandeel. Koopwaardig (rating 1B). Werk wel met limietorders, gezien de soms beperkte liquiditeit.