De beslissing om al dan niet roerende voorheffing te heffen op nieuw uitgegeven aandelen door een aandelensplitsing hangt af van de juridische structuur van de splitsing, en dus niet van het land van herkomst van het bedrijf. De regeling daarvoor is opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen (W.I.B.), waarbij in principe enkel roerende voorheffing wordt geheven als de nieuw uitgegeven aandelen door de fiscus als een dividenduitkering worden beschouwd. De interpretatie gebeurt geval per geval, maar is bijzonder ondoorzichtig. Naar aanleiding van de aandelensplitsing van Aker Solutions in september 2014 richtte de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) een dringend verzoek aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt om die mogelijkheid voor het heffen van roerende voorheffing op aandelensplitsingen volledig af te schaffen.
...