De prijs van een pond suiker is de jongste drie maanden met meer dan 60% gestegen en staat nu op het hoogste peil sinds oktober 2012. Verscheidene factoren hebben aan die hausse bijgedragen. Zo spelen de weersomstandigheden bij landbouwgrondstoffen traditioneel een belangrijke rol. Dat is ook bij suiker het geval, met voor de oogst erg nadelig weer in Brazilië, de grootste suikerproducent ter wereld. Het centrum en het zuiden van het land, samen goed voor bijna 90% van de suikerproductie, hadden de voorbije weken te lijden onder overvloedige regenval en zelfs vorst (in het zuidelijk halfrond is het nu winter).
...