De Europese Centrale Bank heeft de banken aangeraden ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividenden uit te keren en geen onherroepelijke verbintenis tot uitkering van dividenden aan te gaan voor het boekjaar 2019 en 2020. Bovendien is het beter af te zien van de inkoop van aandelen om de aandeelhouders te vergoeden. KBC volgt die aanbevelingen. Op de algemene vergadering van 7 mei 2020 zal dus voorgesteld worden het voorziene slotdividend over 2019 van 2,5 euro per aandeel niet uit te keren. In oktober 2...

De Europese Centrale Bank heeft de banken aangeraden ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividenden uit te keren en geen onherroepelijke verbintenis tot uitkering van dividenden aan te gaan voor het boekjaar 2019 en 2020. Bovendien is het beter af te zien van de inkoop van aandelen om de aandeelhouders te vergoeden. KBC volgt die aanbevelingen. Op de algemene vergadering van 7 mei 2020 zal dus voorgesteld worden het voorziene slotdividend over 2019 van 2,5 euro per aandeel niet uit te keren. In oktober 2020 zal geëvalueerd worden of dat ingetrokken slotdividend later dit jaar alsnog geheel of gedeeltelijk in de vorm van een interim-dividend kan worden uitgekeerd. Het voorgestelde inkoopprogramma van eigen aandelen ten belope van 5,5 miljoen aandelen (in februari nog aangekondigd) wordt geannuleerd.Johan Thijs, de CEO van KBC Groep, geeft aan dat KBC een behoedzame en conservatieve houding zal aannemen, zelfs al stellen de solide kapitaal- en liquiditeitsposities KBC in staat extreme scenario's te doorstaan.Alle bankaandelen hebben zware klappen gekregen. Ook dat van KBC. Van een top rond 73 euro viel de aandelenkoers terug naar een bodem van 38 euro. Dat is bijna een halvering. Toch wel wat overdreven, wat ons betreft. We verwachten echter meer herstel en beter. Vandaar dat we KBC als favoriet - het bankaandeel van bij ons - naar voren durven te schuiven. Het gaat om een van de meest solide banken van Europa.We gaan dus à la hausse op het KBC-aandeel, maar op een defensieve manier. Met een geschreven put. Dat is een vertrouwde strategie die ons normaliter geen windeieren legt. Het opzetten van de positie vergt geen directe investering. Integendeel, we ontvangen geld.Schrijf de put KBC september met uitoefenprijs 45,00 euro @ 6,00 euroDit contract is in the money. Het betekent dat de aandelenkoers lager is dan de uitoefenprijs. De koper van de put, de tegenpartij dus, zou de optie onmiddellijk kunnen uitoefenen. Hij zou 45 euro ontvangen per aandeel, terwijl de aandelenbeurs momenteel slechts 43 euro biedt. Omdat hij 600 euro (6 euro x 100) per contract moet betalen aan de schrijver van de put, zal hij dat dus niet doen. Hij rekent erop dat de aandelenkoers van KBC nog zal zakken. Wij denken het tegenovergestelde. De ruimte naar boven is aanzienlijk. Pas rond 55,50 euro wacht enige weerstand. In dat geval is de premie verworven. Zakt de koers toch nog, dan zullen de aandelen ons 39 euro (45 euro verminderd met ontvangen premie van 6 euro) oppikken, dicht bij de laagste koers van de jongste jaren.