We vinden de invoering van de speculatiebelasting een zeer betreurenswaardige en absoluut geen intelligente maatregel. Vanaf volgend jaar zal het verkopen van beursgenoteerde aandelen met een meerwaarde, binnen de zes maanden na de aankoop, met maar liefst 33% worden belast. Bovendien mogen de gerealiseerde minwaarden onbegrijpelijk genoeg niet worden afgetrokken van de meerwaarden. Voor zover ons bekend een unicum in de wereld en wellicht juridisch betwistbaar.
...