We vinden de invoering van de speculatiebelasting een zeer betreurenswaardige en absoluut geen intelligente maatregel. Vanaf volgend jaar zal het verkopen van beursgenoteerde aandelen met een meerwaarde, binnen de zes maanden na de aankoop, met maar liefst 33% worden belast. Bovendien mogen de gerealiseerde minwaarden onbegrijpelijk genoeg niet worden afgetrokken van de meerwaarden. Voor zover ons bekend een unicum in de wereld en wellicht juridisch betwistbaar.
...

We vinden de invoering van de speculatiebelasting een zeer betreurenswaardige en absoluut geen intelligente maatregel. Vanaf volgend jaar zal het verkopen van beursgenoteerde aandelen met een meerwaarde, binnen de zes maanden na de aankoop, met maar liefst 33% worden belast. Bovendien mogen de gerealiseerde minwaarden onbegrijpelijk genoeg niet worden afgetrokken van de meerwaarden. Voor zover ons bekend een unicum in de wereld en wellicht juridisch betwistbaar. Het percentage van 33% is uiteraard zeer hoog. Zelf hielden we rekening met maximaal het percentage van de roerende voorheffing (RV), dat overigens vervroegd - vanaf 1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2017 - wordt verhoogd van 25 naar 27%. Het feit dat de maatregel enkel geldt voor de particuliere belegger, en dus niet voor beleggingsfondsen, is zonder meer een grove discriminatie. De maatregel zou ingaan vanaf 1 januari 2016, maar het is nog onduidelijk hoe de berekening van de meerwaarde in geval van gespreide aankopen wordt berekend en of, en zo ja hoe, bestaande posities op 1 januari 2016 in rekening worden gebracht, wie de administratie daarvoor zal doen, enzovoort. De regering rekent op een schamele 34 miljoen EUR aan nieuwe inkomsten. Dat voor een ingrijpende maatregel die het beleggersgedrag wel degelijk zal sturen, terwijl de kritiek van de vakbonden over de te beperkte bijdrage van de vermogenden er niet door zal verstommen. Een te verwachten gevolg van de maatregel, die bovendien het risico in zich draagt om op termijn nog te worden uitgebreid, is een daling van het aantal transacties en bijgevolg de liquiditeit. Vooral voor kleinere beurswaarden is dat een slechte evolutie die weleens tot nieuwe beursexits en een verschraling van het beurslandschap zou kunnen leiden. Daarnaast zal het aantal beursintroducties ongetwijfeld verminderen. De echte speculatieve producten, zoals opties, turbo's en futures, blijven buiten schot. De regering neemt dus een zeer contraproductieve maatregel, die nog minder zal opbrengen dan verhoopt en die bovendien met een stevig economisch prijskaartje heeft. De particuliere belegger wordt eigenlijk naar het buitenland gedreven, terwijl ruim 260 miljard EUR aan slapend kapitaal op de fiscaal bevoordeelde spaarboekjes buiten schot blijft. Erg teleurstellend. Het aandeel van Yahoo! is de jongste maanden fors teruggevallen. Bevestigen jullie nog steeds het verkoopadvies?Het aandeel van het internetbedrijf Yahoo! evolueert in grote mate gelijklopend met het aandeel van het Chinese internetbedrijf Alibaba. De reden daarvoor is het nog altijd aanzienlijke belang van 15,4% (383,6 miljoen aandelen) dat Yahoo! aanhoudt in Alibaba, of een waarde van 26,4 miljard USD op basis van de huidige koers (68,7 USD), tegenover een totale beurskapitalisatie van 30,6 miljard USD. De terugval van Yahoo! de voorbije maanden houdt dan ook sterk verband met de toenemende twijfel over de Chinese economie, die het aandeel van Alibaba fors onder druk zette. Alibaba is als duur gewaardeerd groeiaandeel heel kwetsbaar en noteert na de daling met 43% sinds de koerspiek van 120 USD in november 2014 nog steeds duur, met een ondernemingswaarde (ev) van 20,2 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2016 (afsluitdatum 31 maart 2016) en met een verwachte koerswinstverhouding van 26,5. In januari 2015 kondigde Yahoo aan om tegen eind 2015 het resterende belang in Alibaba, samen met wat kleinere activiteiten ('Yahoo! Small Business'), in een aparte beursgenoteerde vennootschap, Aabaco Holdings Inc, onder te brengen. De initiële opzet was die afsplitsing belastingvrij te laten gebeuren - en op die manier 35% belasting op de enorme meerwaarde te vermijden - maar dat lijkt, op basis van een initiële stellingname door de Amerikaanse belastingdienst, niet te lukken. Yahoo! besliste echter om toch door te zetten, en zal Aabaco Holdings Inc in het vierde kwartaal oprichten en op Nasdaq laten noteren. Het probleem blijft dat de kans erg groot lijkt dat de Belgische fiscus op het afgesplitste belang 25% roerende voorheffing zal heffen. De kernactiviteiten, en het belang van 35,5% in Yahoo! Japan (waarde 5,2 miljard USD), blijven onder het oude Yahoo!, dat ondanks alle investeringen van topvrouw Marissa Mayer nauwelijks winstgevend blijft. De omzet groeide in de eerste jaarhelft weliswaar met 11,4%, tot 2,48 miljard USD, maar er was wel een bedrijfsverlies van 175 miljoen USD, tegenover nog een bedrijfswinst van 41,6 miljoen USD vorig jaar, en een nettoverlies van 0,4 miljoen USD tegenover 581,3 miljoen USD nettowinst vorig jaar. Rekening houdend met het stabiele belang in Yahoo! Japan en de nettokaspositie van 5,8 miljard USD verhogen we het advies van Yahoo! naar houden (rating 2B).