Gedurende tien weken kan iedere belegger die gedomicilieerd is in België en die ten minste 18 jaar is aan het einde van de competitie zijn beleggingscapaciteiten uittesten zonder het risico op een financiële kater te lopen. De winnaar sleept de hoofdprijs, een beleggingsportefeuille ter waarde van 10.000 euro, in de wacht.
...