De deal bouwt verder op de overeenkomst die begin 2014 werd aangekondigd in het domein van kankerimmunotherapieën, een nieuwe benadering van kankerbestrijding waarbij via het moduleren van eiwitten het natuurlijke immuniteitssysteem opnieuw wordt geactiveerd. Kankercellen gebruiken die eiwitten om zich voor het immuniteitssysteem te verstoppen. De nieuwe overeenkomst behelst tot twaalf programma's voor het ontdekken en ontwikkelen van verschillende nanobody's tegen bepaalde eiwitten - zogenoemde immunologische checkpointmodulatoren - die mogelijke doelwitten zijn voor kankerimmunotherapieën.
...