De suikerprijs viel vorige week terug naar het laagste peil sinds januari 2009. Over de voorbije twaalf maanden is suiker zelfs de slechtst presterende grondstof van de Bloomberg Commodity-index. Bij het begin van het oogstjaar 2014-2015 (oktober tot september) werd nog van een deficit op de mondiale suikermarkt uitgegaan. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat een tekort niet meer voor dit jaar zal zijn.
...

De suikerprijs viel vorige week terug naar het laagste peil sinds januari 2009. Over de voorbije twaalf maanden is suiker zelfs de slechtst presterende grondstof van de Bloomberg Commodity-index. Bij het begin van het oogstjaar 2014-2015 (oktober tot september) werd nog van een deficit op de mondiale suikermarkt uitgegaan. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat een tekort niet meer voor dit jaar zal zijn.De International Sugar Organisation (ISO) voorspelde in haar recentste rapport dat de wereldwijde suikerproductie dit jaar het aanbod voor de vijfde opeenvolgende keer zal overstijgen. Daardoor zullen ook de voorraden toenemen naar een nieuw recordniveau. Naast het overaanbod speelt ook de zwakke Braziliaanse real (BRL) een belangrijke rol. Brazilië is de grootste suikerproducent ter wereld en de goedkope BRL is gunstig voor producenten die hun inkomsten in dollars (USD) ontvangen. Niet iedereen is het echter met de prognoses van de ISO eens. Société Générale voorspelde eerder dit jaar al een deficit vanaf deze zomer (na de Braziliaanse oogst) en ziet dit tekort volgend jaar verder uitdiepen. De instelling meent dat Brazilië meer suikerriet zal verwerken tot ethanol en dat daardoor minder geraffineerde suiker op de markt zal komen. Het Braziliaanse ministerie van Energie verhoogde onlangs het verplichte ethanolgehalte in motorbrandstof van 25 naar 27%, waardoor de vraag automatisch zal toenemen. Een ander lichtpunt is de hogere consumptie in China. Het land voerde tussen januari en mei 2,1 miljoen suiker in. Dat is 58% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.Uitgevers van hefboomproducten hebben de jongste jaren sterk gesnoeid in hun aanbod. Dat kwam enerzijds door nieuwe regelgeving (hogere kapitaaleisen) en anderzijds door de strategie om geen beleggingen in landbouwgerelateerde grondstoffen meer aan te bieden. Niet getreurd echter, want er zijn nog steeds voldoende trackers om in te spelen op een wijziging van de suikerprijs.iPath DJ UBS Sugar ETNTickersymbool: SGGBeurs: NYSE ArcaUitgifte: juni 2008Prestatie sinds 1/1/2015: -21,5%Rendement op 12 maanden: -49%Rendement op 3 jaar: -62,2%Gemiddeld dagvolume: 48000Activa onder beheer: 52,9 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,75%Veruit de grootste tracker op het gebied van beheerd vermogen is de Dow Jones UBS Sugar ETN, die tot de iPath-productfamilie van uitgever Barclays behoort. Hij noteert al sinds juni 2008 op de NYSE met als tickersymbool SGG. De tracker heeft de juridische structuur van een Exchange Traded Note of ETN, wat betekent dat het om achtergesteld schuldpapier gaat in hoofde van de uitgever. Dat is in de praktijk enkel van belang als de uitgever in financiële problemen zou komen. SGG is een zogenaamde passieve tracker die de prestatie van de Dow Jones UBS Sugar-subindex schaduwt. Die bestaat uit één termijncontract dat telkens wordt doorgerold. Goed om te weten is dat suiker momenteel in contango is, wat betekent dat latere termijncontracten duurder zijn. Dit zorgt voor een negatief rolrendement of roll yield. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,75% en ligt daarmee in lijn met andere trackers op grondstoffenfutures. Teucrium Sugar FundTickersymbool: CANEBeurs: NYSE ArcaUitgifte: september 2011Prestatie sinds 1/1/2015: -21,3%Rendement op 12 maanden: -39,2%Rendement op 3 jaar: -50,8%Gemiddeld dagvolume: 6300Activa onder beheer: 3,9 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 1,77%Deze tracker van uitgever Teucrium (tickersymbool CANE) kwam enkele jaren later op de markt, maar is wel een stuk geavanceerder dan de hierboven besproken SGG. De onderliggende waarde bestaat uit verschillende termijncontracten. Door die spreiding wordt het nadeel van de contangosituatie voor een deel tenietgedaan. Op dit moment is het beheerde vermogen gespreid over de oktober 2015 future (35%), maart 2016 (30%) en maart 2017 (35%). Ondanks de spreiding presteert het Teucrium Sugar Fund sinds de start van 2015 niet beduidend beter dan SGG. Dat is wel het geval als we de situatie op één en op drie jaar bekijken. De keerzijde van de medaille is de beheersvergoeding van 1,77%, een gevolg van de hogere transactiekosten. De liquiditeit is een stuk lager dan bij SGG maar is voor particuliere beleggers nog altijd voldoende hoog.Pure Beta Sugar ETNTickersymbool: SGARBeurs: NYSE ArcaUitgifte: april 2011Prestatie sinds 1/1/2015: -23,9%Rendement op 12 maanden: -44%Rendement op 3 jaar: -57,5%Gemiddeld dagvolume: 1900Activa onder beheer: 1,3 miljoen USDJaarlijkse beheerskosten: 0,75%Deze tracker wordt, net als SGG, uitgegeven door Barclays iPah, maar kwam pas in april 2011 op de markt. De Pure Beta Sugar ETN (tickersymbool SGAR) schaduwt de evolutie van de Barclays Capital Sugar Pure Beta-index. Die bestaat, net als bij SGG, ook uit één termijncontract, maar dat is niet automatisch de future die het eerst afloopt of de meest verhandelde. De jaarlijkse beheersvergoeding ligt op hetzelfde niveau als bij SGG. De liquiditeit is nog lager dan bij CANE. Dat is op zich geen probleem, maar aangezien dezelfde uitgever nog een andere suikertracker aanbiedt, is het niet ondenkbaar dat de kleinere variant wordt geliquideerd. Wie de tracker in bezit heeft, krijgt dan weliswaar de nominale waarde uitgekeerd, maar het tijdstip van liquidatie is niet altijd gunstig. We zouden investeerders daarom aanraden ofwel voor SGG ofwel voor CANE te kiezen.