Nyrstar (3,23 EUR; NYSE Euronext Brussel) betaalde in januari 2010 335 miljoen USD aan Talvivaara Mining Company, in ruil voor de afname van 1,25 miljoen ton zink in concentraat uit de Talvivaara-mijn. Allerlei operationele problemen vertraagden de uitbouw van die mijn, die in hoofdzaak nikkel bevat. Het originele plan was in 2012 90.000 ton zink te produceren, maar uiteindelijk bedroeg de productie 30.000 ton. In 2011 leverde Talvivaara 35.000 ton zink aan Nyrstar; in de eerste negen maanden van 2013 bedroeg de productie slechts 13.200 ton. Talvivaara kampt, onder meer door de lage nikkelprijzen, met een hoge schuldenlast, ondanks een kapitaalverhoging eerder dit jaar. Het aandeel van de Finse productie in Nyrstars totale zink-in-concentraatproductie - minder dan 10% in 2012 - is evenwel beperkt. In het extreme scenario van een gedwongen sluiting dreigt een boekhoudkundige afschrijving voor Nyrstar van ruim 230 miljoen EUR. Financieel geruggens...