In navolging van de ruwe olie is aardgas de jongste weken flink duurder geworden. Eerder deze week klom de prijs voor het augustustermijncontract op de Amerikaanse NYMEX-energiebeurs voor het eerst sinds september vorig jaar boven 2,75 USD. Dat is meer dan 70% boven het dieptepunt van begin maart. Toen was de aardgasprijs naar het laagste peil sinds 1999 gedaald, als gevolg van de overproductie, de hoge voorraden en de bijzonder milde winter die ook de vraag onder druk zette. De beschikbare opslagcapaciteit voor aardgas dreigde zelfs even tegen een limiet aan te lopen. Naar het einde van de winter toe stonden de voorraden op een recordniveau en was het marktsentiment ten aanzien van aardgas erg negatief.
...

In navolging van de ruwe olie is aardgas de jongste weken flink duurder geworden. Eerder deze week klom de prijs voor het augustustermijncontract op de Amerikaanse NYMEX-energiebeurs voor het eerst sinds september vorig jaar boven 2,75 USD. Dat is meer dan 70% boven het dieptepunt van begin maart. Toen was de aardgasprijs naar het laagste peil sinds 1999 gedaald, als gevolg van de overproductie, de hoge voorraden en de bijzonder milde winter die ook de vraag onder druk zette. De beschikbare opslagcapaciteit voor aardgas dreigde zelfs even tegen een limiet aan te lopen. Naar het einde van de winter toe stonden de voorraden op een recordniveau en was het marktsentiment ten aanzien van aardgas erg negatief.De forse prijsstijging kan door een combinatie van factoren worden verklaard. Enerzijds kon aardgas meeprofiteren van de van de hogere olieprijs, die het met een klim van 80% zelfs nog beter deed. Daarnaast won aardgas ook marktaandeel als brandstof voor elektriciteitscentrales, ten nadele van ruwe olie. Onlangs steeg de vraag naar aardgas opnieuw door de hogere temperaturen in een groot deel van Noord-Amerika en het toenemende elektriciteitsverbruik die daar het gevolg van was.Een andere oorzaak van de recente prijsstijging is de start van het orkaanseizoen in de Golf van Mexico. Daar is een groot deel van de Noord-Amerikaanse aardgasproductie geconcentreerd en bij orkaangeweld moeten de offshore boorplatforms worden stilgelegd. Het aantal operationele boorplatforms naar aardgas is eerder deze maand teruggevallen tot het laagste niveau sinds 1987. Dat moet op termijn vraag en aanbod beter in balans brengen. Door de hoge vraag en het stagnerende aanbod lag de nettovoorraadtoename de jongste weken meestal onder het langjarig gemiddelde. Dat betekent echter niet dat er op korte termijn schaarste dreigt, wel integendeel. Uit het jongste Natural Gas Storage Report van de Amerikaanse Energy Information Adminstration (EIA) bleek dat de aardgasvoorraden met 3041 miljard cubic feet nu 26,3% hoger liggen dan een jaar eerder. Tegenover het vijfjarige gemiddelde is er nog een overschot van 30,1%.Twijfels over toekomstEr zijn nog wel meer redenen om aan te nemen dat investeerders in aardgas de jongste weken wat te hard van stapel zijn gelopen. Die werden aangereikt door het Medium Term Gas Market Report, gepubliceerd door het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De instelling is niet zo optimistisch over de toekomstige rol van aardgas in de wereldwijde energiemix. De tijdelijk lagere output van schaliegas zal ruimschoots worden gecompenseerd door een hoger aanbod van vloeibaar aardgas of LNG. De IEA ziet het marktaandeel van aardgas in de mondiale elektriciteitsproductie krimpen vanaf 2020. Aardgas moet niet langer in hoofdzaak optornen tegen goedkoop steenkool, maar ook tegen de sterk in opmars zijnde alternatieve energiebronnen als zon en wind. Die worden, onder meer door de gulle overheidssubsidies, steeds competitiever tegenover de fossiele brandstoffen olie en gas. Verwacht wordt dat ook nucleaire energie vroeg of laat terug zijn plaats zal opeisen in de energiemix. Het IEA ziet de vraag naar aardgas tussen 2015 en 2021 gemiddeld met maar 1,5% op jaarbasis groeien. Vorig jaar was dit nog meer dan 2%.Kleiner aanbodHet aanbod aan hefboomproducten op aardgas is beduidend kleiner dan die op ruwe olie. Toch hebben verschillende aanbieders van die producten turbo's of aanverwante met aardgas als onderliggende waarde in hun gamma. Een opvallende afwezige is GS Markets. ING heeft voor aardgas het meest uitgebreide gamma met vijf sprinters short. Daarna volgen BNP Paribas Fortis en Commerzbank met respectievelijk twee turbo's en één turbo. De spread is bij die twee laatsten ook het kleinst, met amper 1 eurocent tegenover 3 eurocent bij ING. Hefboomproducten met aardgas als onderliggende waarde zijn niet onderhevig aan de speculatietaks.Natural Gas Future Turbo short (laag risico)Isin-code: NL0011533542Munt: EURFinancieringsniveau: 4,034Referentieprijs: 2,75Stoploss: 3,55Hefboom: 2,14Koers: 2,27/2,28Deze turbo short van uitgever BNP Paribas Fortis noteert op Euronext en de stoploss bevindt zich bijna 30% boven de aardgasprijs. De onderliggende waarde is het termijncontract voor levering in augustus.Natural Gas Future turbo short (gemiddeld risico)Isin-code: NL0011532403Munt: EURFinancieringsniveau: 3,47Referentieprijs: 2,75Stoploss: 3,05Hefboom: 3,82Koers: 1,27/1,28Bij deze turbo short van dezelfde uitgever en met dezelfde onderliggende waarde is het verschil tussen de aardgasprijs en de stoploss teruggevallen naar slechts 11%. Het hogere risico wordt gecompenseerd door een hogere hefboom.Voor de volledigheid vermelden we dat er ook nog twee inverse hefboomtrackers op aardgas bestaan. Net als alle trackers van dat type streven deze op dagbasis naar het omgekeerde rendement van de onderliggende waarde. Dat kan in combinatie met een hefboom, wat hier het geval is, tot sterk afwijkende rendementen leiden. Het gaat om de VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN (tickersymbool DGAZ) van uitgever Crédit Suisse met een hefboom van 3 en de UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF (tickersymbool KOLD) van uitgever ProShares met een hefboom van 2.