Er zijn op dit moment weinig tegendraadsere investeringskeuzes dan kiezen voor Russische aandelen. Toch lijken die volgens de klassieke waarderingsmaatstaven erg aantrekkelijk. De aandelen in de MSCI Russia-index noteren gemiddeld tegen minder dan 5 keer de verwachte winst en amper 0,7 keer de boekwaarde. Daarmee zijn Russische aandelen veruit de goedkoopste van alle opkomende markten. De waardering benadert zelfs het niveau van tijdens de crisis in 1998.
...