We namen in de voorbeeldportefeuille in mei afscheid van de Spaanse telecomreus Telefonica, na ontgoochelende eerstekwartaalcijfers. Ook het tweede kwartaal bracht nog geen soelaas, want de omzet daalde opnieuw, met 11,8%, waardoor in het eerste semester 12,6% minder omzet werd gerealiseerd. Het verhoopte herstel in Spanje laat nog steeds op zich wachten, met een grotere omzetdaling (-9,1%) dan tijdens het eerste kwartaal (na zes maanden -8,6%). Het management is evenwel hoopvol dat de tweede jaarhelft beterschap zal laten zien. Ook het omzetverval in Duitsland (-6,6% in de eerste jaarhelft) is, ondanks de overname van KPN-dochter E-plus, nog niet afgestopt.
...

We namen in de voorbeeldportefeuille in mei afscheid van de Spaanse telecomreus Telefonica, na ontgoochelende eerstekwartaalcijfers. Ook het tweede kwartaal bracht nog geen soelaas, want de omzet daalde opnieuw, met 11,8%, waardoor in het eerste semester 12,6% minder omzet werd gerealiseerd. Het verhoopte herstel in Spanje laat nog steeds op zich wachten, met een grotere omzetdaling (-9,1%) dan tijdens het eerste kwartaal (na zes maanden -8,6%). Het management is evenwel hoopvol dat de tweede jaarhelft beterschap zal laten zien. Ook het omzetverval in Duitsland (-6,6% in de eerste jaarhelft) is, ondanks de overname van KPN-dochter E-plus, nog niet afgestopt. Telefonica is echter ook aanwezig in Latijns-Amerika en realiseerde er in de eerste jaarhelft 50,2% van de groepsomzet. Telefonica bouwde via de merken Vivo (met 28,8% marktaandeel marktleider in het mobiele segment in Brazilië) en Movistar (de rest van Latijns-Amerika) een sterke positie uit. Het aantal aansluitingen nam de voorbije twaalf maanden met 4,1% toe, tot 223,8 miljoen aansluitingen, waarvan 186,8 miljoen mobiele klanten (+4,3%). Dit jaar vallen de resultaten fors tegen door wisselkoersverschillen en ook de tarieven staan, net als in Europa, onder druk. Op langere termijn is het groeipotentieel aanzienlijk. Telefonica wil daarom verder investeren in de regio en lanceerde begin augustus een bod op het Braziliaanse Global Village Telecom (GVT), eigendom van de Franse Vivendi. GVT is een snel opkomende speler en gecombineerd zouden Vivo en GVT het grootste telecombedrijf van Brazilië worden. Als onderdeel van de transactie is Telefonica bereid om zijn aandelen (8,3%) in Telecom Italia te verkopen aan Vivendi. Het initiële bod bedroeg 6,7 miljard EUR, maar na een tegenbod van Telecom Italia verhoogde Telefonica het bod naar 7,45 miljard EUR. In 2009 verloor Telefonica een biedstrijd voor GVT van Vivendi, dat toen 3,2 miljard EUR betaalde. Als de overname doorgaat, betalen de Spanjaarden nu dus ruimschoots het dubbele. Het bedrijf verwacht wel 450 miljoen EUR aan synergie te realiseren tegen 2020. Tegen 12,6 keer de verwachte winst 2014 noteert Telefonica 10% duurder dan het sectorgemiddelde. We vinden dit verantwoord gezien de betere groeivooruitzichten en bevestigen het advies houden (rating 2B). Ik zit nog steeds met aandelen van Asian Bamboo in mijn portefeuille. De koers is volledig gekelderd. Heeft het nog zin om mijn aandelen bij te houden?Het grootste Chinese bamboebedrijf Asian Bamboo zit al enkele jaren in een negatieve spiraal. De oorzaak is een combinatie van mislukte initiatieven (bamboevezelproject, bamboetradingactiviteit), een chronisch gebrek aan beschikbare arbeiders en klimatologische tegenslagen. Het bedrijf boekte in 2013 zware afschrijvingen op de balans - in totaal voor 190 miljoen EUR - en besliste tot een strategische ommezwaai met het opstarten van vastgoedactiviteiten als tweede bedrijfsafdeling. De bamboeactiviteiten worden gerationaliseerd. De oppervlakte aan mature plantages zal tegen volgend jaar verminderen van 54.511 naar 37.383 hectare (ha). Het gebruiksrecht op 4173 ha werd al vrijgegeven - een besparing van 9,5 miljoen EUR uitstaande leasingschuld - en binnen zes maanden volgt de verkoop van 12.955 ha voor minimaal 10 miljoen EUR. De overige plantages worden behouden. Een verwerkingsfabriek en bijhorend stuk land worden in 2015 voor minimaal 5 miljoen EUR verkocht. Met de opbrengst zal een deel van de leningen - eind juni 28,7 miljoen EUR - worden terugbetaald. Een cruciaal element om de vastgoedactiviteiten te kunnen opstarten, is de uitgifte van een driejarige converteerbare obligatie. Oorspronkelijk was dat voorzien in juni, na de goedkeuring van de strategische heroriëntatie door de aandeelhouders, maar tot op vandaag zijn de voorwaarden van de uitgifte nog altijd niet bekend. Wel is duidelijk dat het aantal uitstaande aandelen - 15,3 miljoen - meer dan initieel voorzien zal toenemen (tot 19,9 miljoen). Oprichter en CEO Lin Zuojun, die 38,07% van de aandelen bezit, verzekerde dat hij zelf intekent op de niet-verkochte stukken van de uitgifte. Daarnaast gaf hij een persoonlijke lening van 11,8 miljoen EUR (intussen omgezet in een kredietlijn) en hij verzaakte aan zijn salaris. De omzet brokkelt verder af: 10,8 miljoen EUR in het eerste semester, tegenover 13,7 miljoen EUR vorig jaar. 6,8 miljoen EUR winst op de verkoop van plantages zorgde voor een nettowinst van 8,1 miljoen EUR (0,45 EUR per aandeel), tegenover 2,2 miljoen EUR verlies vorig jaar. De kaspositie bedroeg eind juni 26,1 miljoen EUR. De markt verloor - begrijpelijk - alle vertrouwen in Asian Bamboo. We zouden, vanwege de extreem lage waardering, de bestaande posities wel aanhouden, maar niet intekenen op de obligatie-uitgifte. Houden (rating 2C).