In 1500 droegen China en India nog voor 50% bij aan het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp, of de totale productie van goederen en diensten). Sinds de industriële revolutie en later ondersteund door de babyboomers in het Westen was het aandeel van die landen in het wereldwijde bbp in 1980 gedaald tot amper 5%.
...