De fel geteisterde koers van ThromboGenics is de jongste maanden aan het uitbodemen. Of daarmee de bodem (6,02 EUR in oktober 2014) definitief is gezet, valt nog af te wachten. Duidelijk is dat de jaarresultaten - rapportering op 12 maart - pover zullen zijn. In de zopas gepubliceerde jaarrapportering van Novartis, via dochter Alcon verdeler van het oogmiddel Jetrea buiten de Verenigde Staten, is het alvast met een vergrootglas zoeken naar enige verwijzing naar Jetrea. Ook bij Alcon loopt de commercialisering, ondanks de gezamenlijke verkoop met Lucentis, dus minder goed dan verhoopt.
...

De fel geteisterde koers van ThromboGenics is de jongste maanden aan het uitbodemen. Of daarmee de bodem (6,02 EUR in oktober 2014) definitief is gezet, valt nog af te wachten. Duidelijk is dat de jaarresultaten - rapportering op 12 maart - pover zullen zijn. In de zopas gepubliceerde jaarrapportering van Novartis, via dochter Alcon verdeler van het oogmiddel Jetrea buiten de Verenigde Staten, is het alvast met een vergrootglas zoeken naar enige verwijzing naar Jetrea. Ook bij Alcon loopt de commercialisering, ondanks de gezamenlijke verkoop met Lucentis, dus minder goed dan verhoopt. Toch zien we de jongste tijd een aantal signalen die onze eerdere stellingname onderschrijven, namelijk dat de kans groter is dat het aandeel in 2015 aangenaam dan onaangenaam zal verrassen. Vooreerst waren er in oktober de positieve geluiden vanuit wetenschappelijke hoek op het American Academy of Ophtalmology in Chicago. Begin januari volgde de benoeming van Dominique Vanfleteren tot financieel directeur (CFO). De nieuwe CFO heeft een stevig profiel, getuige de lange staat van dienst bij GlaxoSmithKline en UCB. ThromboGenics zet nu alles in op het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 30 miljoen EUR omzet en winstgevendheid in de Verenigde Staten vanaf 2016, een positieve bedrijfskasstroom in 2017 en een groepsomzet van 100 miljoen EUR tegen 2019. Er werd stevig in de kosten gesnoeid en de commerciële aanpak in de Verenigde Staten werd bijgestuurd. Met het nieuwe management ligt de focus er op een beperktere groep oftalmologen die Jetrea regelmatig en succesvol gebruiken. Daarnaast worden de patiënten beter geïnformeerd en lopen meerdere fase IIIb/IV-studies, zowel in de Verenigde Staten als in Europa (Alcon). De resultaten daarvan moeten het vertrouwen aanscherpen in de werking en veiligheid van Jetrea voor het behandelen van vitreomaculaire adhesie (VMA), maar ook overtuigen van het nut van het doorbreken van de afwachtende behandelingsaanpak. Het management gelooft rotsvast in het vinden van nieuwe toepassingen voor Jetrea en ziet vooral potentieel als behandeling van diabetische retinopathie: een veelvoorkomende, momenteel niet te behandelen oogziekte, die tot blindheid kan leiden. In tegenstelling tot bij VMA is er voor deze veel grotere doelgroep geen alternatieve behandeling. In de tweede jaarhelft wordt een fase II-studie opgestart. We kozen er vorig jaar voor om het aandeel in de voorbeeldportefeuille te houden, in de wetenschap dat we geduld zouden moeten opbrengen om een substantieel koersherstel te zien. Voor een adviesverhoging wachten we op beterschap in de verkoopcijfers. Houden/afwachten (rating 2C).Ik maak me zorgen over mijn aandelen van Texaf, gezien de zware rellen vorige week in Congo. Terecht? Het is niet de eerste, en wellicht ook niet de laatste keer dat de koers van Texaf onder druk komt na onrust in Congo. Deze keer werd de aanleiding gevormd door de plannen voor een volkstelling, waardoor de presidentsverkiezingen van volgend jaar - waarvoor zittend president Kabila zich na twee ambtstermijnen niet meer kandidaat kan stellen - niet tijdig zouden kunnen plaatsvinden. Intussen is de passage over de volkstelling onder druk van het straatprotest uit de kieswet geschrapt en lijkt de lont, voorlopig althans, uit het kruitvat verdwenen. Het herinnert ons nogmaals aan het feit dat een belegging in Texaf geen 'gewone' belegging is. Zoals in het verleden denken we echter dat ook deze koersdip later een uitstekende koopgelegenheid zal blijken. Zeker nadat het aandeel sinds mei vorig jaar al met 25% is gedaald. De koers bereikte toen een historische piek, na de intentieverkoop voor 19,5 miljoen EUR (6,11 EUR per aandeel) van Imbakin, een erkende schuldvordering op de Congolese staat ter waarde van 51 miljoen EUR zonder interesten. Door een klacht van Cobepa (dat ook 12 miljoen EUR uit de verkoop van Imbakin zou ontvangen) werd de door de jaarvergadering goedgekeurde afsplitsing van Imbakin in een aparte, niet-beursgenoteerde vennootschap opgeschort. Enkele weken later haakte de potentiële koper van Imbakin af. We hopen dat het geschil met Cobepa snel van de baan zal zijn. De afsplitsing kan dan alsnog worden uitgevoerd, waardoor de aandeelhouder per Texaf-aandeel er één Imbakin-aandeel zal worden verkregen, verhandelbaar op de openbare veilingen, dus niet op Euronext Brussel. Of hiermee ook de verkoop zelf opnieuw aan de orde zou zijn, valt af te wachten. Na de instap van de Chinese CHA-groep zal Texaf zijn vastgoedportefeuille de komende jaren versneld verder ontwikkelen. Daarnaast blijft de groep, via het aanstellen van een nieuwe manager, vasthouden aan de zandsteengroeve Carrigrès omwille van de aantrekkelijke vrije kasstromen - ongeveer 2 miljoen EUR per jaar - die voor de vastgoedontwikkeling worden gebruikt. We blijven het aandeel aanraden voor de waarde zoekende langetermijnbelegger. Koopwaardig (rating 1B).