TiGenix haalde op 10 maart 23,75 miljoen EUR op via de uitgifte van 25 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,95 EUR per aandeel. Dit impliceert een beperkte korting van 7% op het dertigdaagse gemiddelde, en een verwatering van 14,1%. Dat TiGenix vers geld ophaalt, is niet verrassend, maar het plan was dat te doen via een beursnotering op Nasdaq in de Verenigde Staten, nadat het eind vorig jaar daarvoor een registratiedocument had ingediend. De verslechterde marktomstandigheden doorkruisten voorlopig die plannen, en daarop besliste TiGenix om over te gaan tot een overschreven private plaatsing.
...