Aan het levensverhaal van het Leuvense biotechbedrijf Tigenix (0,22 EUR; NYSE Euronext Brussel) zijn de afgelopen jaren spijtig genoeg vooral ontgoochelende hoofdstukken toegevoegd. Alles leek nochtans prima toen het bedrijf in oktober 2009 de Europese goedkeuring verkreeg voor ChondroCelect, een innovatief stamcel-gebaseerd geneesmiddel voor het herstel van kraakbeenletsels. Sinds 2009 is de marktkapitalisatie echter verschrompeld van 120 miljoen EUR naar 28 miljoen EUR en is het aantal uitstaande aandelen vervijfvoudigd, van 24 naar 126 miljoen aandelen. De laatste uitgifte van 26 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,25 EUR per aandeel dateert van 17 juli. Tigenix had het geld dringend nodig omdat de cashpositie op 30 juni 2013 was geslonken tot 3,7 miljoen EUR, terwijl het bedrijf ongeveer 1,3 miljoen EUR per maand verbrandt. Het water staat, met andere woorden, aan de lippen en Tigenix heeft nog 12 miljoen EUR extra nodig om de volgende 12 maanden te overbruggen. De ...

Aan het levensverhaal van het Leuvense biotechbedrijf Tigenix (0,22 EUR; NYSE Euronext Brussel) zijn de afgelopen jaren spijtig genoeg vooral ontgoochelende hoofdstukken toegevoegd. Alles leek nochtans prima toen het bedrijf in oktober 2009 de Europese goedkeuring verkreeg voor ChondroCelect, een innovatief stamcel-gebaseerd geneesmiddel voor het herstel van kraakbeenletsels. Sinds 2009 is de marktkapitalisatie echter verschrompeld van 120 miljoen EUR naar 28 miljoen EUR en is het aantal uitstaande aandelen vervijfvoudigd, van 24 naar 126 miljoen aandelen. De laatste uitgifte van 26 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,25 EUR per aandeel dateert van 17 juli. Tigenix had het geld dringend nodig omdat de cashpositie op 30 juni 2013 was geslonken tot 3,7 miljoen EUR, terwijl het bedrijf ongeveer 1,3 miljoen EUR per maand verbrandt. Het water staat, met andere woorden, aan de lippen en Tigenix heeft nog 12 miljoen EUR extra nodig om de volgende 12 maanden te overbruggen. De eerste serieuze knauw in het verhaal kwam er in 2010, toen Tigenix onverwacht van de FDA (het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap) te horen kreeg dat een tweede fase III-studie nodig was in de VS zelf voor een aanvraag tot goedkeuring bij de FDA kon worden ingediend. De overname in 2009 van het Britse Orthomimetics, met product Chondromimetic, was commercieel een tegenvaller en eind 2011 werd beslist om de activiteiten volledig stop te zetten. Tigenix focust sinds de overname in 2011 van het Spaanse Cellerix volledig op stamceltherapie. Cellerix heeft 3 producten in klinische fase. Het verst gevorderd is Cx601 ter behandeling van perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. De resultaten van een fase II-studie worden verwacht in 2014, met een eventuele productlancering ten vroegste in 2016. Daarnaast is er voor het behandelen van auto-immune ziekten nog Cx602 (positieve fase II-resultaten in april) en Cx603 (positieve fase I-resultaten in 2012). Het grootste probleem is echter dat bijna 4 jaar na de goedkeuring ChondroCelect alleen terugbetaald wordt in België, Nederland en recentelijk ook Spanje. In de eerste jaarhelft van 2013 bedroeg de omzet 2,3 miljoen EUR, vorig jaar in totaal 4,1 miljoen EUR. Dit is veel te weinig om de kosten te dragen en Tigenix verbrandde de afgelopen jaren telkens ruim 15 miljoen EUR. Tigenix hoopt dat ChondroCelect cashflowpositief wordt in 2014, na de goedkeuring tot terugbetaling in Spanje. Frankrijk besliste definitief om geen terugbetaling toe te staan. Tigenix zoekt voor eind 2013 geld via een uitlicenciëring van Cx601 en de verkoop van de eigen stamcelfabriek in Nederland. De auditeur heeft voor het eerst voorbehoud gemaakt bij de halfjaarresultaten. De situatie bij Tigenix is dus kritisch. De verkoop van ChondroCelect neemt te traag toe, onder druk van de saneringen in de gezondheidszorg, wat de kansen op de broodnodige terugbetalingen van het 20,000 EUR dure product beperken. Er rest dan ook weinig meer dan activa proberen te gelde te maken, waarbij Tigenix als vragende partij in een nadelige onderhandelingspositie zit. Er zitten wellicht geduldig afwachtende kapers op de kust om de vernieuwende technologie op te pikken. Ondanks de historisch lage koers raden we toch aan om posities (zeer) beperkt te houden (rating 4D).Bij de opsplitsing van Gold Fields rekende mijn bank 25% roerende voorheffing aan op de waarde van mijn Sibanye-aandelen: is dat normaal? Ik was ook verbaasd over de koersgrafiek in dollar (USD) van Sibanye Gold in het nummer 34B; mijn aandelen noteren namelijk veel lager op de beurs van Johannesburg in Zuid-Afrikaanse rand (ZAR).Wat betreft de koersgrafiek is het inderdaad zo dat we in het 34B nummer de grafiek van Sibanye Gold in USD, genoteerd op de beurs van New York (NYSE) met ticker SBGL publiceerden. Belangrijk echter is te weten dat het hier gaat over zogenaamde American Depositary Receipts (ADR) waarbij 1 ADR het equivalent is voor 4 aandelen. Sibanye Gold noteert als Zuid-Afrikaans bedrijf uiteraard ook op de beurs van Johannesburg, met ticker SGL en daarnaast nog op de beurs van Frankfurt met ticker OSG. De respectievelijke koersen maandagavond waren 4 USD voor SBGL (equivalent van 4 aandelen dus), 10,32 ZAR voor SGL en 0,74 EUR voor OSG. Dat uw bank 25% roerende voorheffing aanrekende op de waarde van de Sibanye-aandelen op het moment van de afsplitsing van Gold Fields vinden we niet logisch. Navraag leert ons dat de fiscus dergelijke afsplitsingen bij buitenlandse vennootschappen als dividenduitkering interpreteert. Om deze reden werd dus 25% roerende voorheffing geïnd. Dit is wat ons betreft toch wel een twijfelachtige stellingname. Het probleem is dat omtrent deze 'eenzijdige' interpretatie van de fiscus, voor zover ons bekend, geen jurisprudentie bestaat. Het zou leuk zijn dat iemand eens die stap zou zetten, al dan niet met behulp van een organisatie als Deminor of VFB.