De eerste twee maanden van 2015 zijn achter de rug. De aandelenbeleggers hebben absoluut geen reden tot klagen, en vooral niet de Europese aandeelhouders. Ze zagen de meeste beursindexen minstens 10% opveren. Een schril contrast met vorig jaar, toen de Europese indexen het jaar nauwelijks boven het nulpunt wisten af te sluiten. Toen werd het feest vooral aan de overkant van de Atlantische Oceaan gevierd, net als de jaren voordien. Maar nu is Europa volop bezig met een inhaalbeweging en houden de stieren zich op Wall Street een stuk rustiger.
...

De eerste twee maanden van 2015 zijn achter de rug. De aandelenbeleggers hebben absoluut geen reden tot klagen, en vooral niet de Europese aandeelhouders. Ze zagen de meeste beursindexen minstens 10% opveren. Een schril contrast met vorig jaar, toen de Europese indexen het jaar nauwelijks boven het nulpunt wisten af te sluiten. Toen werd het feest vooral aan de overkant van de Atlantische Oceaan gevierd, net als de jaren voordien. Maar nu is Europa volop bezig met een inhaalbeweging en houden de stieren zich op Wall Street een stuk rustiger.Aan heel wat dingen kunnen we merken dat ook bij ons de interesse voor de beurs aan het terugkeren is. Zoals verhoopt en aangegeven, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een doorslaggevende rol gespeeld door op de ECB-bijeenkomst van januari de Rubicon over te steken en de bazooka boven te halen via een maandelijks aankoopprogramma van obligaties ter waarde van 60 miljard EUR, tot minstens september 2016. Dat heeft spaarders en de vastrentende beleggers meer dan ooit doen beseffen dat er bijna niets meer te verdienen valt met vastrentende beleggingen, en ze trekken weer naar de beurs. Zeker in Europa, waar de aandelenmarkten zwaar zijn achtergebleven en er, mede door de lage dollar en olieprijs, perspectief is voor een herstel van de Europese bedrijfswinsten.Gezonde correctieIedereen moet beseffen dat de Europese aandelenmarkten het tempo van januari en februari onmogelijk kunnen volhouden tijdens de rest van het jaar. Dat zou betekenen dat de Europese indexen met 60 tot 80% zouden klimmen. Totaal onrealistisch, want we zijn het jaar absoluut niet op een diepe beursbodem begonnen. Bovendien zitten we sinds de bodem van oktober 2014 op +28% voor de Eurostoxx50-index.Na zo'n spectaculaire beursstijging is het de komende weken tijd voor een adempauze. Heel wat markttechnische indicatoren geven aan dat de beurzen op korte termijn overgekocht zijn en dat het tijd is voor een tussentijdse correctie. Wie nu dus, gelokt door de sterke stijgingen van de voorbije weken en maanden, heel enthousiast Europese aandelen wil beginnen te kopen, kan het beste nog een aantal weken wachten.We hadden geanticipeerd en volop ingezet op een herstel van de Europese beurzen en zijn daarvoor bij een aantal aandelen duidelijk beloond geweest. Stijgingen van 20% en meer, zoals we hebben gezien bij Volkswagen de voorbije maanden, zijn niet vol te houden. Vandaar de beslissing om her en der toch wat winsten veilig te stellen en een kaspositie van 5 à 10% op te bouwen. In de hoop en de verwachting dat de Europese aandelenmarkten die gezonde correctie ondergaan, zodat we weer over liquiditeiten beschikken om dezelfde of andere waarden tegen lagere koersen te kopen.Om misverstanden te vermijden: we verwachten geen zware correctie. Eerder een terugval in de buurt van 5%, die bij een aantal individuele aandelen natuurlijk wel tot -10% kan gaan. In de rubriek Portefeuillecommentaar (zie p. 2-3) leest u welke waarden voor gedeeltelijke winstneming in aanmerking komen.