De relatieve prestatie van de groeilanden ten opzichte van de markten wereldwijd was ronduit dramatisch de afgelopen vijf jaar. In dat lustrum presteerde de MSCI Emerging Markets liefst 58% zwakker dan de MSCI World, een 'underperformance' van, in historisch perspectief, zelden geziene omvang.
...

De relatieve prestatie van de groeilanden ten opzichte van de markten wereldwijd was ronduit dramatisch de afgelopen vijf jaar. In dat lustrum presteerde de MSCI Emerging Markets liefst 58% zwakker dan de MSCI World, een 'underperformance' van, in historisch perspectief, zelden geziene omvang.Eigenlijk presteren de beurzen van de opkomende landen al sinds 2007 slechter dan de wereldindex, gedomineerd door de 'mature' westerse aandelenmarkten. Ongewoon is dat niet. Als we de voorbije kwarteeuw analyseren, dan zien we een mooie afwisseling van beter en zwakker presteren. Het eerste gouden tijdperk van beleggen in emerging markets was in de periode 1989-1994, daarna namen de westerse beurzen (TMT-periode) het over. Een tweede sterke periode voor de groeimarkten kwam dan in 2003-2007, vooral door China en grondstoffen gedreven. Maar sinds 2007 blijven de beurzen van de emerging markets dus weer duidelijk achter. Over de afgelopen twaalf maanden bedroeg het verschil nog amper 4% omdat er sinds het jaarbegin toch sprake lijkt van een ommekeer. Sinds begin 2016 presteren de opkomende markten 7% beter dan de wereldindex. Inspelen op ommekeerDe zwakte van de opkomende markten kan uiteraard niet los worden gezien van de forse daling van de grondstoffenprijzen. Mede geholpen door een herstel in de olie- en andere grondstoffenprijzen zien we dan ook de voorbije maanden die 'outperformance' van de MSCI Emerging Markets ten opzichte van de MSCI World.Laten we duidelijk zijn, een 'no brainer' wordt het niet meer. Toch zijn er wel een aantal argumenten die aangeven dat de opkomende markten richting de komende jaren wel eens terug een aantrekkelijke beleggingsregio kunnen worden en de fakkel van de mature markten weer overnemen.· Euforie weg, eerder crisissfeer: hausses ontluiken doorgaans in een negatief sentiment· Sterk onderwogen: het aandeel in het 'wereld-BBP' van de opkomende landen blijft toenemen tot nu ongeveer 60%, terwijl het aandeel van de emergingmarketbeurzen in de wereldbeurskapitalisatie is teruggevallen tot onder 20% en in de MSCI World zelfs richting 10%· Goedkope, erg aantrekkelijke waardering: hangt uiteraard samen met de twee voorgaande elementen; de gemiddelde verwachte koerswinstverhouding 2016 bedraagt 12,5, tegenover 17 voor de wereldindex. Ondanks een veel groter potentieel voor de bedrijfswinsten op lange(re) termijn· Verbeterd technisch beeld: het beeld voor de opkomende markten verbetert eindelijk; het proces van uitbodeming lijkt zich te voltrekken zodat we hier wel kansen zien richting 2017 en wellicht nog langerWe willen dit accent specifiek beklemtonen door via een tracker in te spelen op die verwachte ommekeer in de beleggersvoorkeur. We leggen daarom een specifiek aankooporder voor de tracker iShares MSCI Emerging Markets ETF (36 USD; ticker EEM; notering op NYSE met ISIN-code US4642872349). De tracker volgt mede de gewichten van de belangrijkste opkomende markten (21% China, 14% Zuid-Korea, 12% Taiwan, 9% India, 7% Brazilië en Zuid-Afrika, 4% Mexico en Rusland,...) en is voor 99% in emergingmarketsaandelen belegd. Streamer: sinds begin 2016 presteren de opkomende markten 7% beter dan de wereldindex.