Tegen 2050 stijgt de wereldbevolking met 2 miljard mensen. Door die evolutie en de veranderende eetgewoonten moet de landbouwsector zijn productie tegen midden deze eeuw verhogen met 60 à 70%. Dat betekent 1 miljard ton graan en 200 miljoen ton vlees extra tegen 2050, in vergelijking met het gemiddelde niveau in de periode 2005-2010. In 2020 moet een hectare landbouwgrond vijf mensen voeden, in plaats van nog twee in 1960. Ook de vraag naar drank stijgt. Interessant voor ons thema van de toenemende consumptie door de middenklasse in de opkomende landen is dat een omvangrijk rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanto...

Tegen 2050 stijgt de wereldbevolking met 2 miljard mensen. Door die evolutie en de veranderende eetgewoonten moet de landbouwsector zijn productie tegen midden deze eeuw verhogen met 60 à 70%. Dat betekent 1 miljard ton graan en 200 miljoen ton vlees extra tegen 2050, in vergelijking met het gemiddelde niveau in de periode 2005-2010. In 2020 moet een hectare landbouwgrond vijf mensen voeden, in plaats van nog twee in 1960. Ook de vraag naar drank stijgt. Interessant voor ons thema van de toenemende consumptie door de middenklasse in de opkomende landen is dat een omvangrijk rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aantoont dat er een verband is tussen het alcoholgebruik en het inkomen. Op basis van de cijfers over 2011 kunnen we stellen dat de wereldwijde (pure) alcoholconsumptie per hoofd (iedereen vanaf 15 jaar) 6,13 liter bedraagt. Met alcohol bedoelen we in essentie bier, wijn en spirits (sterkedrank zoals jenever, whisky, wodka en gin). Een belangrijk aandachtspunt is dat ongeveer 30% (1,76 liter) van dat totaal illegale, vaak in privékring geproduceerde alcohol is. Die illegaal gestookte alcohol is vooral belangrijk in Zuidoost-Azië (69% van het totaal), het Midden-Oosten (56%) en Afrika (31%). Dat zijn ook de continenten waar de alcoholconsumptie lager ligt dan elders. Veruit de belangrijkste consumenten van alcohol zijn de Europeanen, met een gemiddeld verbruik van 12,18 liter per hoofd boven 15 jaar. Van de 15 landen met de hoogste alcoholconsumptie ter wereld liggen er 13 in Europa, met enkele uitschieters in Centraal- en Oost-Europa. Europa is ook het enige continent waar een significant percentage (26,4%) van het totale alcoholgebruik uit wijn bestaat. Na Europa volgen de Amerika's (8,67 liter), Afrika (6,15 liter), Zuidoost-Azië (2,20 liter) en het Midden-Oosten (0,65 liter), waar de invloed van de islam het beperkte alcoholverbruik verklaart.De sprong bij de middenklasseHet belangrijkste element uit de studie is de vaststelling dat het alcoholverbruik afhangt van het inkomen, en dat het aandeel van illegale alcohol in het totaal daalt naarmate het inkomen toeneemt. De WHO deelde de landen in vier categorieën in: lage inkomens, lage en hoge middenklasse en hoge inkomens. De uitkomst geeft aan dat in de lage categorie gemiddeld 2,97 liter alcohol per hoofd boven 15 jaar wordt geconsumeerd, 4,41 liter bij de lage middenklasse, 9,46 liter bij de hoge middenklasse en 10,55 liter bij de hoge inkomens. De grote sprong wordt dus gemaakt bij de overstap van de lage naar de hoge middenklasse. Het percentage van de illegaal geproduceerde alcohol neemt af naarmate het inkomen toeneemt. Bij de lage inkomens is nog bijna 1 op de 2 liter (47,9%) illegaal, maar dat percentage zakt naar 38,9% bij de lage middenklasse, 30,5% bij de hoge middenklasse en zelfs 11,2% bij de hoge inkomens. Hier wordt dus duidelijk de grote daling pas bij de hogere inkomens gerealiseerd.Een westers bedrijf dat volgens ons op die tendens goed inspeelt, is het Franse Pernod Ricard (zie 'Flash' p.8). In de groeicontinenten Azië en Afrika proberen de Fransen met sterke merken de forse groei van het voorbije decennium te bestendigen en voort uit te diepen.