Mochten we aan 100 willekeurig gekozen beleggers vragen welke de snelst groeiende grote economie was in 2015 en de eerste jaarhelft van vorig jaar, dan was de kans groot dat een meerderheid met China als antwoord zou aankomen. Dit is echter niet correct. Het correcte antwoord is India, waar de groei van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (bbp/capita) vorig jaar met 6,6% groeide, tegenover een toename met 6,2% in China. India ging in 2016 op zijn elan door en kon in het eerste kwartaal een bbp-groei van 7,9% voorleggen. Daarmee werd China opnieuw de loef afgestoken. Het Indiase groeicijfer voor het tweede kwartaal is op het moment van schrijven nog niet binnen maar de consensusverwachting bedraagt 7,7%. Daarbij wordt de groei vooral gedragen door overheidsinvesteringen in infrastructuur. De private uitgaven blijven voorlopig nog wat achter. Dezelfde trend zien we trouwens ook in China. In de westerse economieën, waar de publieke financiën nog meer onder druk staan, wordt minder geïnvesteerd en ligt niet toevallig ook de groei een stuk lager.
...